Hľadaj

Poludňajší príhovor pri modlitbe Anjel Pána (10. jan. 2021) Poludňajší príhovor pri modlitbe Anjel Pána (10. jan. 2021)

Pápež povzbudil politikov i obyvateľov USA k národnému zmiereniu

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 10. januára pápež František osobitným spôsobom oslovil obyvateľov USA a štátnych predstaviteľov v súvislosti s nenávnymi násilnými udalosťami na Kapitole. Vyzval ich udržiavať si vysoký zmysel pre zodpovednosť, upokojovať mysle, podporovať národné zmierenie a chrániť demokratické hodnoty.

Pápež František sa pri zvyčajnej poludňajšej modlitbe zameral na obsah liturgického sviatku Krstu Pána. V mediálnom prenose z bibliotéky pápežského paláca zdôraznil krstnú identitu, ktorá každého kresťana spája s Božím milosrdenstvom a robí ho jeho nositeľom. (Celý príhovor pred modlitbou Anjel Pána)

Po udelení požehnania sa Svätý Otec s osobitnu výzvou obrátil na všetkých obyvateľov USA v súvislosti s dramatickými udalosťami zo stredy 6. januára, keď demonštranti z tábora radikálnych podporovateľov prezidenta Trumpa fyzicky napadli sídlo Kongresu vo Washingtone. Vyjadril sa týmito slovami:      

„Drahí bratia a sestry, so srdečným pozdravom sa obraciam 

na ľud Spojených štátov amerických, otrasený nedávnym obliehaním Kongresu. Modlím sa za tých, ktorí prišli o život – piatich –, prišli oň v tých dramatických momentoch. Zdôrazňujem, že násilie je vždy sebadeštruktívne. Násilím sa nič nezískava a mnoho sa stráca.

Povzbudzujem štátne autority a všetkých obyvateľov, aby si udržali vysoký zmysel pre zodpovednosť, s cieľom upokojovať mysle, podporovať národné zmierenie a chrániť demokratické hodnoty, zakorenené v americkej spoločnosti.

Nech Nepoškvrnená Panna Mária, patrónka Spojených štátov amerických, pomáha pestovať kultúru stretnutia, kultúru starostlivosti, ako najlepšiu cestu ako spoločne budovať spoločné dobro, a nech do toho zahrnie všetkých, čo v tej zemi bývajú.“

Keďže tento rok kvôli pandémii pápež František 

v Nedeľu Pánovho krstu neudeľoval krst deťom, na záver poludňajšieho príhovoru ubezpečil o svojej modlitbe za deti, ktoré boli zapísané na krst a za ich rodiny, ktoré ich dajú pokrstiť jednotlivo v príslušných farnostiach.

V nedeľu, ktorou sa uzatvára Vianočné obdobie sa Svätý Otec rozlúčil s veriacimi týmto povzbudením:

„Neúnavne si vyprosujme svetlo a silu Ducha Svätého, aby nám pomáhal prežívať obyčajné každodenné veci s láskou a takto ich urobiť neobyčajnými. Láska je tým, čo premieňa: bežné veci sa zdajú byť naďalej obyčanými, ale keď ich robíme s láskou, stávajú sa neobyčajnými. Ak zostávame otvorení, poddajní Duchu Svätému, on inšpiruje naše myšlienky a naše skutky každého dňa.“  

-jb-

10 januára 2021, 16:42