Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Výchovná aliancia pápeža Františka rozbieha spoluprácu s OSN

Svätý Otec František sa v stredu 16. decembra svojím videoposolstvom zúčastnil na spustení nového globálneho vzdelávacieho projektu, ktorý je synergiou „Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj“ a pápežovej iniciatívy s názvom „Globálna výchovná aliancia“. Výchova nových generácií má smerovať k prekonaniu „globalizácie ľahostajnosti“ a „kultúry skartovania“ a šíriť civilizáciu lásky, krásy a jednoty.

Vzdelávanie je skutkom nádeje – to je názov sympózia, ktoré sa konalo 16. a 17. decembra vo Vatikáne a ktorého účastníkov pozdravil prostredníctvom videa aj pápež František. Podujatie, na ktorom sa zúčastnili vedúci predstavitelia hnutí mladých z celého sveta a experti v oblasti výchovy a vzdelávania, zorganizovala Pápežská akadémia sociálnych vied a OSN. Konalo sa sčasti virtuálne a sčasti s fyzickou účasťou vo Vile Pia IV. vo Vatikánskych záhradách.

Prvý deň sympózia bol venovaný tzv. Misii 4.7, čiže implementácii 4. cieľa Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorej cieľom je „zabezpečiť 

kvalitné inkluzívne a spravodlivé vzdelávanie a podporiť príležitosti kontinuálneho vzdelávania pre všetkých“, ako aj jeho 7. bodu, ktorý má za cieľ dosiahnutie „vzdelávania zameraného na udržateľný rozvoj a životný štýl, na ľudské práva, rodovú rovnosť, na podporu pokojnej a nenásilnej kultúry, globálne občianstvo a doceňovanie kultúrnej rozmanitosti.“ Tieto ciele sa majú uplatňovať v súlade s Globálnou výchovnou alianciou (Global Compact on Education) – projektom spusteným v októbri tohto roku pápežom Františkom.

Pápež František vo videu hovorí: „Vzdelávanie je vždy skutkom nádeje, ktorý z prítomnosti hľadí do budúcnosti. ... Mladí lídri a vychovávatelia sa schádzajú z každej časti sveta, aby šírili nový druh vzdelávania, ktorý by dovolil prekonať aktuálnu globalizáciu ľahostajnosti a kultúru skartovania. Dve veľké zlá našej kultúry: ľahostajnosť a skartovanie.“

Svätý Otec pripomenul, že rok 2020 bol v dôsledku pandémie rokom utrpenia a izolácie, ako aj bezprecedentnej vzdelávacej krízy:

„Viac než miliarda detí čelila prerušeniu ich vzdelávania. Stovky miliónov detí zostali pozadu v ich príležitostiach spoločenského a kognitívneho rozvoja. A na mnohých miestach bola biologická a psychická kríza zhoršená súvisiacimi politickými a sociálnymi krízami.“

Ako povedal pápež, dvojdňové stretnutie je „skutkom nádeje, aby nenávistné impulzy, rozdelenia a ignorancia boli prekonané prostredníctvom (...) novej dobrej atmosféry vzdelávacích príležitostí založených na sociálnej spravodlivosti a na vzájomnej láske, na novej Globálnej výchovnej aliancii spustenej už v októbri s niektorými z prítomných“.

Pápež zdôrazil zameranie takto zamýšľanej výchovy na človeka s jeho nadprirodzeným rozmerom:

„Predovšetkým vám ďakujem za to, že ste sa tu dnes zišli, aby ste dali rásť našim nádejám a  plánom zdieľaným v novom vzdelávaní, ktoré by podporovalo transcendentnosť ľudskej osoby, ľudský integrálny a udržateľný rozvoj, medzikultúrny a náboženský dialóg, ochranu planéty, stretnutia v prospech pokoja a otvorenosti voči Bohu.“

Svoje videoposolstvo pápež František uzavrel týmto prianím:

„Globálna výchovná aliancia a Misia 4.7 budú spoločne pracovať pre civilizáciu lásky, krásy a jednoty. Dovoľte mi povedať, že dúfam, že budete básnikmi novej ľudskej krásy, novej bratskej a priateľskej krásy, ako aj ochrany zeme, ktorú pošliapávame. Nezabudnite na seniorov a na starých rodičov – nositeľov tých najrozhodujúcejších ľudských hodnôt.“

-zk-

17 decembra 2020, 13:40