Hľadaj

Videopohľadnica k 84. narodeninám Svätého Otca Františka

V deň 84. narodenín pápeža Františka smerujú k nemu z celého sveta modlitby a gratulácie. Videopohľadnicu s emblematickými momentkami z jeho už takmer ôsmich rokov pontifikátu pri tejto príležitosti pripravili pracovníci vatikánskych médií.

Blahoprajné telegramy prichádzajú v tento deň do Vatikánu z celého sveta. Priamo z Ríma, z prezidentského sídla na Kvirináli, zablahoželal listom pápežovi Františkovi prezident Talianskej republiky Sergio Mattarella.

V narodeninový deň Svätý Otec ako zvyčajne neprerušil svoj pracovný program. Dopoludnia ho začal prijatím nového veľvyslanca Kórejskej republiky a pokračoval ďalšími troma stretnutiami s cirkevnými osobnosťami.

Jorge Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires. Ako 21-ročný vstúpil do rehole jezuitov a kňazstvo prijal vo veku necelých 33 rokov. V období 1973 - 1979 viedol Argentínsku provinciu Spoločnosti Ježišovej ako provinciál. V roku 1992 bol ako 55-ročný vysvätený za pomocného biskupa Buenos Aires. V roku 1998 ho sv. Ján Pavol II. vymenoval za arcibiskupa argentínskej metropoly a v roku 2001 ho kreoval na kardinála. Na Petrov stolec bol zvolený 13. marca 2013 a prijal meno František.

„Všemohúci Bože, svojho služobníka, pápeža Františka si vyvolil za nástupcu svätého Petra, aby viedol tvoj ľud; láskavo vypočuj naše prosby, nech ako Kristov zástupca na zemi utvrdzuje svojich bratov a nech Cirkev je s ním spojená zväzkom jednoty, lásky a pokoja, aby tak všetci ľudia našli pravdu a večný život v tebe, večnom Pastierovi duší.“

(Rímsky misál, Kolekta omše za pápeža)

-jb-

17 decembra 2020, 11:49