Hľadaj

Vianočný odkaz pápeža svetu: Bratstvo sa prejavuje v solidarite

Vďaka betlehemskému Dieťaťu sa všetci môžeme nazývať a naozaj byť bratmi. To je odkaz pápeža Františka svetu v posolstve „Urbi et Orbi“ pri príležitosti vianočných sviatkov.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Požehnanie mestu Rím a celému svetu udelil Svätý Otec v mediálnom prenose z Auly požehnaní, ktorá sa nachádza na poschodí za priečelím Baziliky sv. Petra. Okrem jeho spolupracovníkov z radov kňazov, rehoľníkov i laikov bolo po obvode priestrannej sály prítomných aj niekoľko desiatok zástupcov bezpečnostných zborov Vatikánu i Talianska. V úvode posolstva pápež ohlásil evanjeliovú radostnú zvesť:

„Vďaka tomuto Dieťaťu sa všetci môžeme obrátiť na Boha 

s oslovením „Otec“, „Otecko“. Ježiš je Jednorodený; nik iný nepozná Otca, iba on. No on prišiel na svet práve preto, aby nám zjavil tvár Otca. A tak, vďaka tomuto Dieťaťu, všetci sa môžeme nazývať a naozaj byť bratmi: z každého kontinentu, z každého jazyka a kultúry, s našimi identitami a odlišnosťami, a predsa všetci bratia a sestry.“

Pápež František ďalej v rozsiahlom príhovore postupne reagoval na situácie utrpenia v rôznych častiach sveta v dôsledku vojen, násilia a živelných pohrôm, pričom pamätal aj na všetkých, ktorí sa v ťažkej dobe ocitli bez práce alebo sa stali obeťami domáceho násilia.

V zápase ľudsta s pandémiou COVID-19 pápež František povzbudil k spolupráci štátov, podnikov a medzinárodných organizácií, aby sa pri vyžití sľubných výdobytkov vakcín pamätalo na tých „najzraniteľnejších a najnúdznejších vo všetkých oblastiach planéty“:

„Nemôžeme dopustiť, aby nám uzavreté nacionalizmy bránili žiť ako opravdivá ľudská rodina, akou sme. Nesmieme ani dopustiť, aby nás vírus radikálneho individualizmu premohol a urobil nás ľahostajnými k utrpeniu iných bratov a sestier. Nemôžem stavať seba samého pred iných dávajúc zákony trhu a patenty vynálezov nad zákony lásky a zdravia ľudstva.“

V celom posolstve dal pápež František dôraz na vzťahy bratstva, založeného na rovnakej ľudskej dôstojnosti všetkých ako Božích detí. Opäť tak pripomenul ústredný odkaz svojej najnovšej encykliky Fratelli tutti.

Viera v Boha sa prejavuje solidaritou, pripomenul Svätý Otec v priamom prenose vatikánskych médií, preberanom vyše 150 televíziami celého sveta:

„Všetci sme na rovnakej lodi. Každá osoba je mojím bratom. 

V každom vidím odraz Božej tváre a v tých, čo trpia, badám Pána, ktorý ma žiada o pomoc. Vidím ho v chorom, v chudobnom, v nezamestnanom, v tom, ktorý je postavený na okraj, v migrantovi a v utečencovi: všetci sú bratmi a sestrami!“

Pápež František menovite spomenul krajiny a oblasti ako Sýria, Irak, Jemen, celý Blízky východ a východné Stredomorie, Líbya, Izrael a Palestína, Libanon, Náhorný Karabach, Ukrajina, Burkina Faso, Mali, Niger, Etiópia, mozambické Cabo Delgado, Južný Sudán, Nigéria, Kamerun, Čile, Venezuela, viaceré krajiny Ameriky výrazne postihnuté pandémiou, Filipíny a Vietnam a oblasť juhovýchodnej Ázie zasiahnutá živelnými pohromami. Ako osobitne trpiace národy spomenul Svätý Otec Jezídov a Rohingov.

Záverečný dôraz vo svojom príhovore položil pápež František na rodinu:

„Ježiš sa narodil v maštali, no zahrnutý láskou 

Panny Márie a sv. Jozefa. Tým, že sa narodil v tele, Boží Syn posvätil rodinnú lásku. Moje myšlienky smerujú v tejto chvíli k rodinám: k tým, čo sa dnes nemôžu spolu stretnúť, ako aj k tým, čo sú donútené zostať doma. Nech sú Vianoce pre všetkých príležitosťou znovu objaviť rodinu ako kolísku života a viery; miesto prijímajúcej lásky, dialógu, odpustenia, bratskej solidarity a zdieľanej radosti, prameňa pokoja pre celé ľudstvo.“

„Požehnané Vianoce všetkým!“ – zaželal pápež František na záver príhovoru „Urbi et Orbi“. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána prijal na plecia slávnostnú červenú štólu vyšívanú zlatom a udelil apoštolské požehnanie latinskou formulou.

Na konci stretnutia Svätý Otec poďakoval všetkým, ktorí sa s ním duchovne spojili z rozličných kútov sveta a rozlúčil sa týmito slovami:

„V týchto dňoch, v ktorých atmosféra Vianoc pozýva ľudí stať sa lepšími a bratskejšími, nezabudnime sa modliť za rodiny a komunity, ktoré žijú uprostred veľkého utrpenia. Prosím, naďalej sa modlite aj za mňa. Dobrú chuť k vianočnému obedu a dovidenia!“

Plné znenie príhovoru Urbi et Orbi

Videozáznam
25 decembra 2020, 17:01