Hľadaj

Pápež prijal darcov vianočných symbolov zo Slovinska a Talianska

Vianoce nám pripomínajú, že Ježiš je náš pokoj, naša radosť, naša sila i naša útecha. Avšak pre to, aby sme prijali tieto jeho dary, musíme sa cítiť maličkými, chudobnými a pokornými, ako postavy z betlehemskej scény. O tomto hovoril pápež František pri stretnutí s delegáciami, ktoré tohto roku Vatikánu darovali hlavné symboly Vianoc. Vianočný strom zo Slovinska s originálnymi ozdobami z drevených hoblín i betlehemskú scénu od talianskych moderných umelcov večer inaugurovali na Námestí sv. Petra.

Svätý Otec prijal obe delegácie už dopoludnia v Klementínskej sále. Zo Slovinska, ktoré Vatikánu darovalo 28 metrov vysoký smrek, prišli kardinál Franc Rodé a arcibiskup Mariboru Mons. Alojzij Cvikl, ako aj viacerí členovia vlády na čele s ministrom zahraničných vecí. Taliansku delegáciu z diecézy Teramo-Atri, ktorá darovala keramickú betlehemskú scénu vytvorenú študentmi umeleckej školy na prelome 60 a 70. rokov minulého storočia, viedol tamojší biskup Mons. Lorenzo Leuzzi.

Byť pokornými a maličkými ako postavy z betlehemskej scény

Symboly Vianoc nám pomáhajú hlbšie sa ponoriť do tajomstva narodenia Spasiteľa, vysvetlil pápež:

„Vianočný strom a betlehemská scéna pomáhajú k vytvoreniu vianočnej atmosféry, ktorá pomáha s vierou prežívať narodenie Spasiteľa. V betleheme všetko hovorí o tej „dobrej“ chudobe, evanjeliovej chudobe, ktorá nás robí blaženými: pri rozjímavom pohľade na Svätú rodinu a rozličné postavy, priťahuje nás ich odzbrojujúca 

pokora.

Panna Mária a sv. Jozef prišli z Nazaretu až do Betlehema. Niet pre nich miesta, ani len jedna izbička (porov. Lk 2,7); Mária počúva, pozoruje a uchováva všetko vo svojom srdci (porov. Lk 2,19.51). Jozef hľadá vhodné miesto pre ňu i dieťa, ktoré sa má každú chvíľu narodiť. Pastieri sú v betlehemskej scéne protagonistami, ako je to v Evanjeliu. Žijú vonku. Bdejú. Hlásanie anjelov je adresované im a oni idú rýchlo hľadať Spasiteľa, ktorý sa narodil (porov. Lk 2,8-16).

Oslava Vianoc nám pripomína, že Ježiš je naším pokojom, našou radosťou, našou silou, našou útechou. Avšak, pre to, aby sme tieto dary milosti prijali, je potrebné cítiť sa maličkými, chudobnými a pokornými, ako postavy z betlehemskej scény. Aj tieto Vianoce, uprostred utrpení pandémie, Ježiš, maličký a bezbranný, je „znamením“, ktoré Boh daruje svetu (porov. Lk 2,12). Obdivuhodné znamenie, ako sa začína List o jasličkách, ktorý som podpísal pred rokom v Grecciu. Prospeje nám znovu si ho počas týchto dní prečítať.“

Tak ako pri všetkých audienciách a stretnutiach, Svätý Otec okrem udelenia apoštolského požehnania prítomných poprosil i o modlitbu za neho.

-zk-

Aktualizované: 11.12.2020, 21:49

11 decembra 2020, 13:01