Hľadaj

Svätý Otec sa prihovoril vo forme videoposolstva Svätý Otec sa prihovoril vo forme videoposolstva

Pápež pri 5. výročí Parížskej klimatickej dohody: Šíriť kultúru starostlivosti

Šíriť kultúru starostlivosti, ktorá by do centra postavila ľudskú dôstojnosť a všeobecné dobro – k tomuto vyzval vo videu pápež František účastníkov klimatického samitu (High Level Virtual Climate Ambition Summit), ktorý sa v sobotu 12. decembra konal cez internet pri príležitosti piateho výročia tzv. Parížskej klimatickej dohody.

Podujatie zorganizovali Veľká Británia a Francúzsko v partnerstve s Čile a Talianskom. V dvojminútovom videopozdrave Svätý Otec upozorňuje, že „nastal čas na zmenu kurzu“. Ako uviedol, Vatikán sa pridáva k cieľu zredukovať čisté emisie na nulu (net-zero emission) a v tejto súvislosti menoval rad iniciatív. Pápež zároveň pripomenul snahy Svätej stolice o šírenie integrálnej ekológie, zapájajúc ju aj do výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom iniciatívy nazvanej „Globálna výchovná aliancia“ a podobne aj projektu pre mladých ekonómov a podnikateľov s názvom „Františkova ekonómia“.

Nasleduje plné znenie príspevku Svätého Otca Františka, predneseného vo forme videoposolstva

 

„Aktuálna pandémia a klimatická zmena, ktoré majú nielen environmentálny, ale aj etický, sociálny, ekonomický a politický význam, sa odrážajú 

predovšetkým na živote tých najchudobnejších a najkrehkejších. Takýmto spôsobom apelujú na našu zodpovednosť šíriť, s kolektívnym a solidárnym nasadením, kultúru starostlivosti, ktorá by do centra postavila ľudskú dôstojnosť a všeobecné dobro.

Okrem prijatia niektorých opatrení, ktoré už nemôžeme ďalej odkladať, je nevyhnutná stratégia, ktorá by zredukovala čisté emisie na nulu (net-zero emission).

Svätá stolica sa pripája k tomuto cieľu, pohybujúc sa na dvoch úrovniach:

1. Z jednej strany sa Mestský štát Vatikán usiluje zredukovať na nulu čisté emisie pred rokom 2050, zintenzívňujúc úsilie v oblasti environmentálneho manažmentu, ktorý je v činnosti už niekoľko rokov a ktorý má umožniť racionálne používanie prírodných zdrojov, ako je voda a energia, energetická efektívnosť, udržateľná mobilita, znovuzalesnenie a obehové hospodárstvo, a aj v riadení odpadov.

2. Z ďalšej strany sa Svätá stolica usiluje šíriť výchovu k integrálnej ekológii. Politické a technické opatrenia sa musia spojiť s výchovno-vzdelávacím procesom, ktorý by uprednostňoval kultúrny model rozvoja a udržateľnosti, sústredený na bratstvo a na spriaznenosť človeka so životným prostredím.

V tejto perspektíve som inauguroval „Globálnu výchovnú alianciu“ na sprevádzanie katolíckych škôl a univerzít, navštevovaných vyše 70 miliónmi študentov na všetkých kontinentoch; a podporil som „Františkovu ekonómiu“, prostredníctvom ktorej mladí ekonómovia, podnikatelia, experti na financie a na svet práce šíria nové cesty, ktoré by prekonali energetickú chudobu, ktoré by postavili starostlivosť o všeobecné dobrá do centra národných a medzinárodných politík, a ktorí by podporovali udržateľnú výrobu aj v krajinách s nízkym príjmom, deliac sa o náležité pokrokové technológie.

Nastal čas na zmenu kurzu. Neberme novým generáciám nádej na lepšiu budúcnosť. Ďakujem.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-zk-

12 decembra 2020, 16:45