Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež František: Sociálne priateľstvo ohrozujú ideológie a vášne

V argentínskom Buenos Aires dnes vrcholia Dni sociálnej pastorácie, ktoré majú už 23-ročnú tradíciu. Účastníkom sa cez video prihovoril na diaľku pápež František.

Téma trojdňového podujatia priamo korešponduje s odkazom encykliky Fratelli tutti: „Smerom ku kultúre stretnutia, krajina pre všetkých. Bratstvo a sociálne priateľstvo“.

Vo videoposolstve Svätý Otec najprv zdôrazňuje schopnosť načúvania:

„Téma sociálneho priateľstva je témou, ktorá mi robí starosti, pretože pre hriech a náklonnosti sa stále uberáme smerom k nepriateľstvu, k vojne. A zabúdame, že naším povolaním je harmónia, bratstvo. Byť bratmi. Sociálne priateľstvo.

Pozrime ako funguje svet. Všade sú vojny, prežívame rozkúskovanú Tretiu svetovú vojnu. A toto nie je sociálne priateľstvo. Pozrime na mnohé krajiny, kde sa nedokáže viesť dialóg, kričí sa. Prv než iná osoba dohovorí svoju myšlienku, už odpovedáme, bez toho, aby sme si ju vypočuli.

Nemôže byť sociálne priateľstvo bez načúvania, bez vypočutia si druhého. A aby som druhému načúval, musí byť v mojom srdci presvedčenie, že ten druhý má čosi dobré, čo mi môže povedať.“

V uvažovaní nad príčinami zlyhávania sociálneho priateľstva pápež František spomenul ideológie a vášne. Sú pravdepodobne hlavnými nepriateľmi sociálneho priateľstva vo svete, poznamenal Svätý Otec a vysvetlil:

„Tým prvým sú ideológie, ktoré všetkému komandujú, majú tendenciu komandovať. A ideológie dokážu odzbrojiť aj konkrétnosť ľudskej prirodzenosti. Druhým nepriateľom sú vášne. Vášeň sa veľa ráz snaží odstrániť druhého. A nenechať, aby iný zastával jeho miesto.

Ideológie a vášne v celom svete idú proti sociálnemu priateľstvu. Je pravda, že sú vo svete dobré strediská sociálneho priateľstva, avšak je i pravda, že je tu veľa, veľa sociálneho nepriateľstva.

Spomenul som vojny, ale pozrime na niektoré periférie. Pozrime na deti bez škôl, na ľudí, čo hladujú, ľudí, ktorí nemajú zdravotnú starostlivosť, nesmierne množstvo ľudí, ktorí nemajú tečúcu vodu, ľudí, ktorí nemajú prístup k tomu minimu potrebnému pre dôstojný život.“

Bude dobré položiť si otázku, ako je to v našom bezprostrednom okolí, kde žijeme a pracujeme, odporúča pápež František:

„Je tam sociálne priateľstvo? Ak tam existuje sociálne priateľstvo, nesmú tam byť ani vojny, ani núdze akohokoľvek druhu, a ani zlyhávajúce vzdelávanie. Musí byť všetkého plnosť. Z faktov sa vidí, či tam sociálne priateľstvo je. Ale nezabudnime na dvoch hlavných nepriateľov: ideológie, ktoré sa chcú zmocniť prežitej skúsenosti národa, a vášne, ktoré sú vždy ako parný valec, čo namiesto dialógu ide vpred ničením.“

Dodajme, že Dni sociálnej pastorácie sa v Buenos Aires začali organizovať v roku 1998 pod záštitou argentínskej Charity. Vtedajší arcibiskup Buenos Aires kardinál Jorge Mario Bergoglio prispieval k ich pokračovaniu, ceniac si ich ako priestor pre evanjelizáciu sociálnych vzťahov.

-mh, jb-

05 decembra 2020, 16:20