Hľadaj

Na úsvite Svätý Otec zveril Rím Nepoškvrnenej na Španielskom námestí

V utorok 8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pápež František súkromnou formou zveril do jej ochrany obyvateľov Ríma, ako aj chorých a trpiacich celého sveta. Tesne pred úsvitom sa za kvapiek dažďa prišiel pomodliť na Španielske námestie pred sochou Immaculaty a potom slávil Eucharistiu v Bazilike Santa Maria Maggiore.

Svätý Otec prišiel na Španielske námestie o 7. hodine. Pred mariánskym stĺpom na znak úcty položil kyticu bielych ruží. V modlitbe prosil Pannu Máriu, aby „s láskou bdela nad Rímom a jeho obyvateľmi, zveriac jej všetkých, ktorí sú v tomto meste i vo svette sužovaní chorobou a skľúčenosťou“.

Udalosť nebola prenášaná médiami. O jej priebehu informoval vatikánsky hovorca Matteo Bruni a Tlačové stredisko Svätej stolice publikovalo niekoľko fotografií.

Pápež František sa pred sochou Immaculaty zdržal asi štvrť hodinu, potom sa presunul do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa pomodlil pred milostivou ikonou Bohorodičky Salus Populi Romani a slávil svätú omšu v Kaplnke jasličiek.

Zvyčajný verejný akt úcty a zverenia Ríma Nepoškvrnenej na Španielskom námestí sa tento rok neorganizoval z dôvodov zdravotnej situácie, na predídenie riziku nákazy COVID-19.

V Bazilike sv. Petra predsedal slávnostnej svätej omši o 10.30 pri Oltári katedry kardinál Angelo Comastri, vikár Svätého Otca pre mesto Vatikán.

-jb-

Zostrih 1 min.
08 decembra 2020, 11:29