Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Dnes sa modlíme i za tých, čo obetovali život v službe chorým

V deň Pamiatky zosnulých 2. novembra sa pápež František prihovoril veriacim odkazom cez Twitter: „Dnes sa modlíme za všetkých verných zosnulých a zvlášť za obete koronavírusu: za tých, ktorí zomreli v osamotení, bez objatia svojich drahých; i za všetkých tých, čo darovali život v službe chorým.“

Pripomeňme, že Apoštolská penitenciária tento rok vzhľadom na sťažené podmienky návštevy cintorínov z dôvodu prevencie nákazy Covid-19 rozšírila na celý mesiac november možnosť vykonania skutkov nábožnosti spojených so získaním  úplných odpustkov pre duše zosnulých. V dekréte Apoštolskej penitenciárie z 22. októbra sa ohľadom dnešného dňa Spomienky na všetkých verných zosnulých uvádza:

„Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu 

vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca),

pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.“

„Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, pripomíname riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou penitenciáriou.“

V spomenutej nóte z 19. marca sa uvádza:

„Tam, kde by sa jednotliví veriaci nachádzali v bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu penitent schopný vyjadriť) a ktorú doprevádza votum confessionis, teda dôrazné rozhodnutie pristúpiť k sviatostnej spovedi, keď to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj smrteľných.“

„Práve v tomto čase Cirkev intenzívne zažíva spoločenstvo svätých, pozdvihuje k ukrižovanému a vzkriesenému Pánovi obety a modlitby, najmä obetu svätej omše, denne slávenej kňazmi, aj keď bez prítomnosti ľudu,“ čítame ďalej v nóte Apoštolskej penitenciárie.

Je všeobecne známe, že deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 2. novembra Cirkev umožňuje kňazom sláviť až tri sväté omše. Apoštolská penitenciária to pripomenula aj v spomenutom dekréte z 22. októbra:

„Keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári, všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie  Incruentum Altaris, vydanej pápežom Benediktom XV., blahej pamäti, 10. augusta 1915.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

02 novembra 2020, 11:10