Hľadaj

Rakúsko: Pocta obetiam na viedenskej ulici Rakúsko: Pocta obetiam na viedenskej ulici 

Po útokoch vo Viedni kondoloval v mene pápeža kardinál Parolin

Kondolenčný telegram v súvislosti s teroristickým útokom vo Viedni zaslal do Rakúska v mene Svätého Otca vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

V telegrame adresovanom arcibiskupovi rakúskeho hlavného mesta kardinálovi Christophovi Schönbornovi sa píše, 

že pápeža Františka hlboko zasiahla správa o násilných činoch, ktoré priniesli smrť a bolesť nevinným ľuďom. Kardinál Parolin pokračuje týmito slovami:

„Svätý Otec vyjadruje hlbokú spoluúčasť príbuzným obetí a celému rakúskemu ľudu a je nablízku aj zraneným a modlí sa za ich skoré uzdravenie. Pápež František zveruje obete milosrdenstvu Boha a vyprosuje u Pána, aby prestalo násilie a nenávisť a šírilo sa pokojné spolužitie v spoločnosti. Jeho Svätosť zo srdca sprevádza všetkých zasiahnutých touto tragédiou svojím požehnaním“.

-zk-

03 novembra 2020, 16:28