Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež povzbudil snahy dostať Latinskú Ameriku z krízy pandémie

„Prosím vás, nenechajme si ukradnúť nádej! Cesta solidarity ako spravodlivosti je tým najlepším prejavom lásky a blízkosti.“ Takto sa pápež František prihovára vo videu účastníkom virtuálneho seminára s názvom: „Latinská Amerika: Cirkev, pápež František a scenáre pandémie“.

Svätý Otec v svojom príspevku v španielčine pripomína, že v Božom kráľovstve, ktoré sa začína už na zemi, sa spoločnosť vyznačuje delením sa, a nie zhŕňaním. Seminár organizuje Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku, Pápežská akadémia sociálnych vied a Rada biskupských konferencií Latinskej Ameriky – CELAM.

Začať treba od periférií

„Tam musíme začať, od každej ľudskej periférie, ak nezačneme tam, urobíme chybu“, zdôraznil pápež a poukázal na diskrimináciu, nerovnosti a sociálnu nespravodlivosť vyskytujúcu sa v Latinskej Amerike. Zároveň dodal:

„Pandémia COVIDu-19 ešte viac zvýraznila problémy a spoločensko-ekonomické nespravodlivosti, ktoré už ťažko sužovali celú Latinskú Ameriku a zvlášť tvrdo chudobných“.

Nie každý obyvateľ Latinskej Ameriky má možnosť dodržiavať zdravotné opatrenia spojené s pandémiou, pripomenul pápež:

„Majú všetci bezpečnú strechu nad hlavou? Majú všetci prístup k vode? Majú hygienické prostriedky i tie na dezinfekciu priestorov? Majú istú prácu? Pandémia ešte viac zviditeľnila naše už skôr existujúce krehkosti.“

Mnoho ľudí v Latinskej Amerike okrem pandémie zápasí aj s ničením životného prostredia, lesov a veľkých plôch v oblasti Pantanal a v Amazónii, ktoré sú pľúcami Latinskej Ameriky i sveta.

Pandémia ukázala to najlepšie i najhoršie, v národoch i u jednotlivcov

„V Božom kráľovstve, ktoré sa začína už na tomto svete, sa chlieb dostáva ku všetkým a ešte ho aj zvýši, organizácia spoločnosti je založená na prispievaní, delení sa a distribúcii, nie na vlastnení, vylučovaní a akumulovaní. Preto sme všetci povolaní, individuálne i kolektívne, vykonávať našu prácu či našu misiu so zodpovednosťou, transparentnosťou a čestnosťou.“

„Pandémia ukázala to najlepšie i to najhoršie v našich národoch a to najlepšie i najhoršie u každej osoby. Teraz je viac než kedykoľvek potrebné opäť nadobudnúť vedomie o našej vzájomnej spolupatričnosti. Vírus nám pripomína, že ten najlepší spôsob ako sa o seba postarať, je učiť sa postarať a chrániť tých, ktorých máme po svojom boku: brať do úvahy susedstvo, národ, región, spoločný domov.“

Svätý Otec opäť pripomenul tri sociálne indikátory, na ktoré je treba pamätať. V španielčine je to tzv. „tri T“ (techo, tierra, trabajo), čiže prístrešie, zem a práca.

Korupcia je leprou

Pápež sa obrátil aj na vedenie krajín Latinskej Ameriky s pozvaním „rehabilitovať politiku, ktorá je veľkým povolaním“. Ako vysvetlil, „je jednou z najvzácnejších foriem lásky k blížnemu, pretože hľadá spoločné dobro“. Svätý Otec citoval zo svojej encykliky Fratelli tutti (č. 180):

„Jednotlivec môže pomôcť núdznemu človeku, keď sa však spojí s ďalšími, aby dal život sociálnym  procesom v prospech bratstva a spravodlivosti pre všetkých, vstupuje na pole širšej lásky k blížnemu, politickej lásky. Ide o postupovanie smerom k sociálnemu a politickému poriadku, ktorého dušou je sociálna láska“.

Korupcia je leprou, a to ako v štáte tak i v Cirkvi, zdôraznil pápež:

„Je načase, aby charakteristická črta tých, ktorých si národy zvolili do vedenia, bola vložená do služby spoločnému dobru a nie aby spoločné dobro bolo položené do služby ich záujmov. Všetci poznáme dynamiky korupcie, ktorá ide týmto smerom. To isté platí aj pre mužov a ženy Cirkvi; pretože tie vnútorné cirkevné [korupcie] sú skutočnou leprou, ktorá vedie k neduživosti a zabíja Evanjelium.“

Účastníkov seminára „Latinská Amerika: Cirkev, pápež František a scenáre pandémie“ vyzval Svätý Otec pomáhať v štýle skláňajúceho sa Dobrého Samaritána. Praje im, aby podujatie „inšpirovalo cesty, prebudilo procesy, vytvorilo spojenectvá a dalo impulz všetkým mechanizmom potrebným pre garantovanie dôstojného života obyvateľstvu, osobitne tým najviac vylúčeným ľuďom, prostredníctvom skúsenosti bratstva a budovania sociálneho priateľstva“.

V závere videoposolstva Svätý Otec zveril všetkých obyvateľov Latinskej Ameriky pod ochranný plášť ich patrónky, Panny Márie z Guadalupe.

-zk-

19 novembra 2020, 16:25