Hľadaj

Pápež pri stretnutí s passionistami v roku 2018 Pápež pri stretnutí s passionistami v roku 2018 

Pápež píše k 300. výročiu pasionistov: Misia je vášňou pre Ježiša i pre jeho ľud

Kongregácia Umučenia Ježiša Krista, známa aj ako rehoľa pasionistov, slávi tristo rokov od svojho založenia. Pápež František pri tejto príležitosti zaslal jej členom list, v ktorom ich vyzýva pomáhať „ukrižovaným“ súčasnej doby prostredníctvom konkrétnych činov, v ktorých je možné rozpoznať Božiu lásku.

Rehoľu pasionistov, ktorí majú šíriť úctu k umučeniu Ježiša Krista, založil 22. novembra 1720 v Taliansku sv. Pavol z Kríža (1694-1775). Ako píše Svätý Otec, zakladateľ horel Božou láskou a chcel zapáliť svet misijnou činnosťou. Latinské slovo passio, ktoré je súčasťou mena rehole, znamená utrpenie, umučenie, ale aj vášeň. Svätý Otec zdôraznil tento aspekt, citujúc zo svojej apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium (č. 268):

«Misia je vášňou pre Ježiša, ale aj vášňou pre jeho ľud. Keď sa zastavíme pred ukrižovaným Ježišom, uvedomíme si jeho lásku, ktorá nám dáva dôstojnosť a pomáha nám; ak však zároveň nie sme slepí, začneme vnímať, že Ježišov pohľad sa rozširuje a plný lásky i túžby obracia aj na celý jeho ľud. Tak zistíme, že nás chce použiť, aby sa mohol čoraz viac priblížiť k svojmu milovanému ľudu. Berie nás z ľudu a k ľudu nás posiela, a to takým spôsobom, že našu identitu ani nemožno pochopiť bez tejto prináležitosti.»

Pápež pasionistov vyzval pomáhať mnohým „ukrižovaným“ tejto doby: chudobným, slabým, utláčaným i iným osobám, skartovaným nespočetnými nespravodlivosťami.

„Len ten, kto je ukrižovaný láskou, ako Ježiš na kríži, je schopný pomáhať týmto ukrižovaným dejín prostredníctvom účinných slov a skutkov. Veď nie je možné presvedčiť druhých o Božej láske len prostredníctvom verbálneho a informatívneho ohlasovania. Je treba konkrétne gestá, ktoré dajú zakúsiť túto lásku v láske nás samých, ktorá sa daruje zdieľajúc situácie kríža, aj vynaložením života až do konca, i keď zostáva jasné, že medzi ohlasovaním a jeho prijatím vo viere prebieha pôsobenie Ducha Svätého“.

Rehoľa pasionistov sa počas svojej kapituly venovala úsiliu o obnovu, zameriavajúc sa na tri aspekty: vďačnosť, proroctvo a nádej.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 novembra 2020, 16:34