Hľadaj

Pápež píše do Čile pri 500. jubileu prvej omše na južnom cípe Nového sveta

„Pán chcel, aby sa jeho vstupnou bránou stal Magalhaesov prieplav“ – tieto slová čítame na webových stránkach Biskupskej konferencie Čile. Práve v tej časti Nového sveta, presne dňa 11. novembra 1520, slávil kňaz Pedro de Valderrama prvú svätú omšu na kontinente, spolu s posádkou výpravy Ferdinanda Magalhaesa počas prvej cesty okolo sveta v dejinách ľudstva.

Svätý Otec František pri príležitosti jubilea prvej svätej omše na území Čile napísal 8. novembra list tamojšej cirkvi, v ktorej vyjadruje svoju radosť a povzbudenie k tejto slávnosti. Ako píše, bola to „veľmi dôležitá a nezmazateľná historická chvíľa, ktorú čilská Cirkev slávi s veľkou vďačnosťou voči Bohu a jeho prozreteľnosti“

Posolstvo pápežovho listu, adresovaného biskupovi diecézy Punta Arenas Mons. Bernardovi Bastres Florencovi, prečítali v úvode slávnosti venovanej spomienke na túto udalosť, ktorá bola prenášaná on-line pre celú diecézu Magalhaesovho regiónu. Svätý Otec v posolstve píše:

„Je to historický dátum nielen pre diecézu Punta Arenas, ale pre celú Katolícku cirkev v Čile, pretože pred 500 rokmi, 11. novembra 1520, z vôle Božej prozreteľnosti na vrchu Monte Cruz v Magalhaesovom prieplave, kňaz Pedro de Valderrama, kaplán výpravy Ferdinanda Magalhaesa slávil po prvýkrát v týchto krajinách obetu svätej omše. (...)

Z tohto dôvodu môžeme v tejto piatej storočnici oprávnene povedať, ako hovorí motto diecézy Punta Arenas, že ´Boh vstúpil z juhu´, pretože tá prvá omša slávená s vierou, v jednoduchosti výpravy na vtedy neznáme územie, dala vzniknúť Cirkvi, ktorá pokračuje v putovaní tohto milovaného národa.“

Pápež uznáva, že aj keď sa táto slávnosť kvôli pandémii nedá uskutočniť hromadnými liturgickými úkonmi, „neexistuje žiadna prekážka, ktorá by mohla umlčať vďačnosť, ktorá vyviera zo sŕdc všetkých veriacich“ čilskej cirkvi, ktorá obnovuje ich odovzdanie sa Pánovi pri sprevádzaní na ich cestách. Svätý Otec povzbudzuje k prežívaniu eucharistického tajomstva „v duchu adorácie a vďakyvzdania Pánovi, pretože je pre nás princípom nového života a jednoty, ktorý nás podnecuje rásť v bratskej službe. najchudobnejším a vydedencom našej spoločnosti “.

Na záver listu pápež František obracia pozornosť k Panne Márii Karmelskej, ktorá je nebeskou patrónkou Čile, s prosbou, aby nás učila „dôverovať v Pána a konať jeho vôľu, v láske a spravodlivosti, aby sme svedčili svetu o radosti evanjelia“.

-mh, jb-

09 novembra 2020, 16:50