Hľadaj

Záber z utečeneckého tábora v Afganistane Záber z utečeneckého tábora v Afganistane 

Pápež listom blahoželal k 40. výročiu Jezuitskej služby utečencom

Pápež František zablahoželal listom k 40. výročiu založenia Jezuitskej služby pre utečencov (JRS). Mnohí ľudia sú dnes nútení hľadať útočisko pred „vírusom nespravodlivosti, násilia a vojny“, zdôrazňuje Svätý Otec.

Jezuitská služba pre utečencov vznikla v 80. rokoch vďaka Božiemu služobníkovi pátrovi Pedrovi Arrupemu SJ, ktorý pôvodne pomáhal ľuďom utekajúcim pred vojnou vo Vietname.

Ako píše Svätý Otec v liste adresovanom medzinárodnému riaditeľovi JRS pátrovi Thomasovi H. Smolichovi SJ, prácu inštitúcie od počiatku vedie „hlboko kresťanská a ignaciánska túžba starať sa o blaho všetkých tých, ktorí v stave hlbokého zúfalstva“ nastupujú na člny. Platí to aj v dnešných časoch pandémie koronavírusu, ktorá zviditeľnila, ako  sa celá ľudská rodina nachádza „na tej istej lodi“ čeliacej bezprecedentným ekonomickým a sociálnym výzvam.

„Mnohé osoby vo svete sú dnes nútené chopiť sa plavidiel a nafukovacích člnov v snahe hľadať útočisko pred vírusom nespravodlivosti, násilia a vojny“, zdôraznil pápež a pripomenul úlohu JRS pri šírení osvety ohľadom života utečencov a vysídlených osôb. Pápež ďalej píše:

„Je vašou životne dôležitou úlohou vystierať priateľskú ruku k  tým, ktorí sú sami, oddelení od svojich rodín či opustení, sprevádzať ich a šíriť o nich hlas a predovšetkým, garantovať im príležitosti pre rast prostredníctvom vašich vzdelávacích a rozvojových programov. Vaše svedectvo Božej lásky v službe utečencom a migrantom je tiež základom pre budovanie „kultúry stretnutia“, ktorá jediná kladie základy pre opravdivú a trvalú solidaritu pre dobro ľudskej rodiny (Fratelli tutti, 216-217).

Pápež verí, že pracovníkov JRS ani v budúcnosti „nebude môcť nič vyrušiť či odradiť od veľkodušnej odpovede na urgentné povolanie šíriť kultúru blízkosti a stretnutia prostredníctvom rozhodnej obrany práv“ tých, ktorých dennodenne sprevádzajú. Všetky ženy, deti i mužov, ktorí sa utiekajú o pomoc v Centre Astalli, Svätý Otec zveruje do ochrany Panny Márie - Nádeje a Útechy migrantov a odkazuje im: „Nech vedia, že pápež je nablízku im, ako aj ich rodinám a že na nich pamätá vo svojich modlitbách“.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 novembra 2020, 14:25