Hľadaj

Domček milosrdenstva na Sicílii dostal rukou písaný list pápeža

Radosť celej komunity charitatívneho centra „Domček milosrdenstva“ v meste Gela na Sicílii vyvolal rukou písaný list od pápeža Františka. Svätý Otec ocenil ich charitatívne aktivity a vyjadril blízkosť všetkým dobrovoľníkom i klientom, ktorým sa venujú v ich situácii zraniteľnosti a núdze.

Na južné pobrežie Sicílie doručili povzbudzujúci list od pápeža v piatok 6. novembra. Pápež František ho adresoval miestnemu kňazovi, s ktorým sa už v minulosti osobne stretol. 37-ročný don Pasqualino Di Dio bol jedným z najmladších spomedzi vyše tisícky misionárov milosrdenstva, vymenovaných v roku 2016 v rámci Jubilea milosrdentva.

Domček milosrdenstva (Piccola Casa della Misericordia) funguje od roku 2013, má jedáleň, centrum načúvania a sprevádzania, je tiež tzv. potravinovou bankou a vďaka mnohým dobrovoľníkom s otvorenou náručou ponúka poradenstvo a služby mediácie rodinám, školskú pomoc deťom a pracuje v súčinnosti s Charitou, miestnymi inštitúciami, farnosťami a združeniami. V spolupráci so sociálnou kooperatívou Raphael spravuje aj ošetrovňu, nocľaháreň, bazár a dielne šitia, stolárstva a keramiky.

Pápež František otcovi Pascualinovi Di Dio napísal:

„Povzbudzujem teba a tých, ktorí spolupracujú na tvojich projektoch dobra, aby ste vytrvali v chvályhodnom poslaní vydávať svedectvo láskavosti a milosrdenstva Otca, keď prejavujete spolupatričnosť a solidaritu tým najslabším a najbezradnejším. ... Je to obdivuhodný príklad dobročinnej evanjeliovej lásky a ʺvychádzajúcejʺ Cirkvi, ktorá prináša toľko dobra pre komunitu cirkevnú i tú občiansku.“

Vlastnoručne napísaný list Svätý Otec uzatvára slovami ubezpečenia o svojej modlitbe:

„Uisťujem vás, že pamätám  v modlitbe na dobrovoľníkov a na tých, ktorým pomáhate, a zatiaľ čo vás prosím o modlitbu za mňa, srdečne vám posielam apoštolské požehnanie.“

-mh, jb-

07 novembra 2020, 16:01