Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Tri ekologické podnety pápeža konferencii TED „Countdown“

Vo videopríhovore účastníkom digitálnej konferencie TED s názvom „Countdown“ povzbudil Svätý Otec v sobotu 10. októbra k riešeniu klimatickej krízy. Konferencia sa tentoraz zamerala na spoluprácu organizácií, podnikov a krajín pri čelení zmenám klimatických podmienok.

„Countdown“ (v prekl. „odpočítavanie“) je globálna iniciatíva na kreatívne urýchlenie riešenia klimatickej krízy. V spolupráci s neziskovou organizáciou TED (Technology, Entertainment and Design), ktorá pokrýva vedecké i kultúrne disciplíny pre ich hlbšie pochopenie, usporiadala digitálnu konferenciu s cieľom „vytvoriť lepšiu budúcnosť znížením emisií skleníkových plynov do roku 2030 na polovicu - svet, ktorý je bezpečnejší, čistejší a spravodlivejší pre všetkých.“  

V 13-minútovom videoposolstve účastníkom digitálneho podujatia organizovaného pre celý svet pápež František okrem iného uviedol:

„Súčasný ekonomický systém je neudržateľný. Stojíme pred morálnou povinnosťou a praktickou naliehavosťou prehodnotiť veľa vecí: ako produkujeme, ako spotrebúvame, a premýšľať nad našou kultúrou odpadu, nad krátkodobou vyhliadkou, nad vykorisťovaním chudobných, ľahostajnosťou k nim, nad nárastom nerovností a závislosti na škodlivých zdrojoch energie“.

Svätý Otec pripomenul aj súčasný náročný čas, krízu pandémie a s ňou spätú sociálno-environmentálnu krízu:

„Toto nás všetkých stavia pred potrebu voľby. Voľby medzi tým, na čom záleží a na čom nie. Voľby medzi pokračovaním v ignorovaní utrpenia najchudobnejších a v zlom zaobchádzaní s našim spoločným domovom, Zemou, alebo sa angažovať v premene  nášho spôsobu konania na všetkých úrovniach“.

V príspevku, ktorého text v taliančine publikovalo vatikánske Tlačové stredisko, pápež František naznačil tri dôrazy v zápase za zmiernenie zmien podnebia. Prvým je vzdelávanie k správnej orientácii na ceste integrálnej ekológie. Druhým je dbanie o vodu a výživu, teda zabezpečenie prístupu k pitnej vode a k adekvátnej výžive pre všetkých, čo je i základným právom človeka. A do tretice je to energetická transformácia, čiže  postupné, ale neodkladné nahradenie fosílnych palív čistejšími zdrojmi energie.

Na záver posolstva Svätý Otec v línii iniciatívy „Countdown“ zdôraznil, že „musíme reagovať s naliehavosťou“, nie zajtra, ale už dnes. Všetkých pozval osvojiť si aj viac z ducha encyklík Laudato sí´Fratelli tutti.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 októbra 2020, 16:32