Hľadaj

Pri hrobe sv. Františka v Assisi pápež podpísal encykliku Fratelli tutti

V predvečer sviatku sv. Františka z Assisi v sobotu 3. októbra navštívil pápež František hrob svätca, aby na tomto symbolickom posvätnom mieste podpísal svoju novú encykliku Fratelli tutti - o bratstve a sociálnom priateľstve. Jej obsah bude publikovaný na druhý deň vo Vatikáne.

Do Sanktuária sv. Františka, ktoré je v duchovnej správe minoritov, dorazil Svätý Otec niečo po tretej popoludní. Na oltári v krypte baziliky sv. Františka slávil svätú omšu na oltári nad hrobom svätca, za prítomnosti dvoch desiatok členov rádu konventuálnych františkánov, ktorí slávnosť sprevádzali svojimi spevmi.

Spolu s miestnym biskupom Domenicom Sorrentinom a kardinálom Agostinom Vallinim, ktorý je pápežským legátom pre baziliky sv. Františka a Panny Márie Anjelskej v Assisi, bolo pri svätej omši aj niekoľko rehoľných sestier.

Zostrih 1 min.

Kustód Svätyne sv. Františka (Sacro Convento) páter Mauro Gambetti prečítal úryvok z Matúšovho evanjelia s Ježišovými slovami:

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11,25-30)

Pri podpise encykliky sa pápež poďakoval jej prekladateľom

Po evanjeliu Svätý Otec namiesto homílie nechal chvíľu ticha na meditáciu. Svoju v poradí tretiu encykliku Fratelli tutti, s podnadpisom „O bratstve a sociálnom priateľstve“ podpísal Svätý Otec po závere svätej omše. Podpísal ju v niekoľkých exemplároch priamo na oltári nad hrobom sv. Františka.

Pri tejto príležitosti sa pápež František poďakoval svojim spolupracovníkom na preklade textu zo španielskeho originálu do iných jazykov. Trojica z nich ho sprevádzala na ceste do Assisi.

Svätý Otec pri poďakovaní predstavil menovite Mons. Paola Braidu, kňaza severotalianskej diecézy Lodi, ktorý je zodpovedný za prípravu pápežových textov a ich prekladov. Rovnako poďakoval aj ďalším dvom prítomným prekladateľom (don Antonio a don Cruz), zodpovedným za preklady do ďalších jazykov, ako aj celému tímu z Prvej sekcie Štátneho sekretariátu, zaangažovanému na príprave vydania encykliky.

Vzhľadom na zdravotnú prevenciu bola pápežova návšteva Assisi v plnej jednoduchosti a bez účasti verejnosti. Svätú omšu prenášali vatikánske médiá.

Po ceste Svätý Otec navštívil dva kláštory klarisiek

Počas svojej v poradí štvrtej cesty do mesta sv. Františka sa pápež František stretol s miestnou komunitou minoritov, ale aj s rehoľnými sestrami. Ešte cestou do Assisi sa totiž zastavil v kláštore klarisiek v neďalekom mestečku Spello (Monastero di Vallegloria). Klarisky navštívil aj v samotnom Assisi, keď ich prišiel krátko pozdraviť do ich hlavného Kláštora sv. Kláry (Protomonastero di Santa Chiara) ešte príchodom do Baziliky sv. Františka na slávenie svätej omše.

Samotný text encykliky Fratelli tutti bude publikovaný na druhý deň, v nedeľu 4. októbra po modlitbe Anjel Pána, ktorú pápež František prednesie na poludnie z okna Apoštolského paláca.

Počas nedeľného dopoludnia bude v Synodálnej aule vo Vatikáne konferencia o obsahu novej encykliky za účasti štátneho sekretára kardinála Parolina a ďalších osobností. Sú medzi nimi predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot, generálny sekretár Vysokého výboru pre ľudské bratstvo sudca Mohamed Mahmoud Abdel Salam, docentka katolíckej sociálnej náuky a praxe na Durhamskej univerzite (Veľká Británia) prof. Anna Rowlandsová a odborník na súčasné dejiny a zakladateľ Komunity Sant’Egidio prof. Andrea Riccardi.

Text encykliky Fratelli tutti prinesie denník L´Osservatore Romano, ktorý svojím vydaním zo 4. októbra obnovuje svoju vydávanie v tlačenej podobe po vyše polročnom obmedzení na digitálny formát.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

03 októbra 2020, 16:48