Hľadaj

2019.09.30 Santa Teresa di Lisieux 2019.09.30 Santa Teresa di Lisieux 

Pápež vyzýva k malým gestám lásky podľa vzoru sv. Terezky

Pápež František 1. októbra, v deň liturgickej spomienky sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, učiteľky Cirkvi a patrónky misií, rozoslal cez Twitter nasledujúci odkaz:

„Svätá Terézia z Lisieux nás pozýva praktizovať malú cestu lásky, aby sme nestratili príležitosť k úsmevu, k akémukoľvek malému gestu zasievajúcemu pokoj a priateľstvo.“

-zk-

01 októbra 2020, 14:59