Hľadaj

Anjel Pána: Dvojitý príkaz lásky, od ktorého závisí naša spása

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 25. októbra vymenoval pápež František 13 nových kardinálov a oznámil termín ich kreovania na konzistóriu 28. novembra. V biblickom zamyslení sa zameral na Ježišov dvojitý a neoddeliteľný príkaz lásky k Bohu a blížnemu, „ktorý je zhrnutím celého Božieho Zákona a od ktorého závisí naša spása“. Vyslovil aj apel za zastavenie násilia na demonštrantoch v Nigérii.

Na vatikánskom námestí sa zhromaždilo na poludnie niekoľko stoviek veriacich. Pred modlitbou Anjel Pána sa im Svätý Otec prihovoril z okna Apoštolského paláca týmito slovami:

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnej evanjeliovej stati (porov. Mt 22,34-40) sa učiteľ zákona pýta Ježiša, ktoré prikázanie je najväčšie (porov. v. 36), čiže ktoré prikázanie je hlavné v celom Božom Zákone. Ježiš odpovedá jednoducho: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou“ (v. 37). A vzápätí dodá: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“ (v. 39).

Ježišova odpoveď preberá a spája dva základné príkazy, ktoré dal Boh svojmu ľudu skrze Mojžiša (porov. Dt 6,5; Lv 19,18). Tým prekonáva pascu, ktorú mu dotyčný nastražil, „aby ho pokúšal“ (v. 35). Ten, ktorý mu kladie otázku, sa ho totiž snaží zatiahnuť do dišputy odborníkov na Zákon o hierarchii prikázaní.

Ale Ježiš stanovuje dva kľúčové body pre veriacich všetkých čias, 

dva zásadne dôležité body pre náš život. Prvým je, že morálny a náboženský život sa nemôže zúžiť na úzkostlivú a silenú poslušnosť. Sú totiž ľudia, ktorí sa snažia plniť prikázania spôsobom upätým či sileným, no Ježiš nám dáva pochopiť, že morálny a náboženský život nemožno redukovať na úzkostlivú a silenú poslušnosť, ale jeho princípom musí byť láska.

Druhým kľúčovým bodom je, že láska musí byť nasmerovaná súčasne a neoddeliteľne voči Bohu i voči blížnemu. Toto je jedna zo základných novôt Ježišovho učenia a dáva nám porozumieť, že nejde o pravú lásku k Bohu, ak sa nevyjadruje v láske k blížnemu; a zároveň že láska k blížnemu nie je pravá, ak nečerpá zo vzťahu s Bohom.

Ježiš uzatvára svoju odpoveď týmito slovami: „Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (v. 40). Znamená to, že všetky nariadenia, ktoré Pán dal svojmu ľudu, musia byť dané do vzťahu s láskou k Bohu a blížnemu. Všetky prikázania totiž slúžia na napĺňanie a prejavovanie tej dvojito nedeliteľnej lásky.

Láska k Bohu sa vyjadruje najmä v modlitbe, zvlášť v adorácii. Veľmi zanedbávame adorovanie Boha. Modlíme sa na poďakovanie, na vyprosenie niečoho..., ale zanedbávame adoráciu. A práve klaňanie sa Bohu je jadrom modlitby.

A láska k blížnemu, ktorá sa tiež volá bratská láska, znamená byť blízko, počúvať, podeliť sa, starať sa o druhého. Koľkokrát sa nemáme k tomu, aby sme druhého vypočuli, lebo nás nudí alebo nás oberá o čas, alebo aby sme ho sprevádzali v jeho bolestiach, v jeho skúškach... Vždy si ale nájdeme čas na klebety, vždy! Nemáme čas na potešovanie skľúčených, no na pletky máme času dosť. Dajme pozor! Apoštol Ján píše: „Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí“ (1 Jn 4,20). Tu vidno jednotu týchto dvoch prikázaní.

V dnešnom Evanjeliu nám Ježiš opäť raz pomáha zájsť k životodarnému prýštiacemu prameňu Lásky. A tým prameňom je sám Boh, pre dokonalú lásku v zjednotení, ktoré nič a nikto nemôže rozdeliť. Toto zjednotenie je darom, o ktorý treba denne prosiť, ale tiež osobným úsilím, aby sa náš život nenechal zotročiť bôžikmi sveta. A previerkou našej cesty obrátenia a svätosti je vždy láska k blížnemu.

Toto je tou previerkou: ak hovorím „milujem Boha“, ale nemilujem blížneho, to nesedí. Testom toho, že milujem Boha je, že milujem blížneho. Pokým tu bude brat alebo sestra, voči ktorým si zatvoríme srdce, budeme ešte stále ďaleko od tých učeníkov, akými nás chce mať Ježiš. Ale jeho božské milosrdenstvo nám nedovoľuje strácať odvahu; práve naopak, volá nás každý deň nanovo dôsledne žiť podľa evanjelia.

Nech nám príhovor presvätej Panny Márie otvorí srdce pre to „najväčšie prikázanie“, dvojitý príkaz lásky, ktorý je zhrnutím celého Božieho Zákona a od ktorého závisí naša spása.“

Výzva proti násiliu v Nigérii

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pápež František vyslovil výzvu na adresu Nigérie:

„S osobitnou obavou sledujem správy prichádzajúce z Nigérie o nedávnych násilných zrážkach medzi poriadkovými silami a niektorými mladými demonštrantmi. Modlime sa k Pánovi za stále vyhnutie sa akejkoľvek forme násilia a za vytrvalé úsilie o spoločenskú zhodu podporovaním spravodlivosti a spoločného dobra.“

Videozáznam

Menovanie 13 nových kardinálov

Po pozdrave prítomných skupín pútnikov a obyvateľov Ríma oznámil Svätý Otec svoje rozhodnutie o vymenovaní nových kardinálov.

„Dňa 28. novembra, v predvečer Prvej adventnej nedele, budem viesť konzistórium na menovanie trinástich nových kardinálov. Tu sú mená nových kardinálov:

Mons. Mario Grech, generálny sekretár Synody biskupov,

Mons. Marcello Semeraro, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých,

Mons. Antoine Kambanda, arcibiskup Kigali v Rwande,

Mons. Wilton Gregory, arcibiskup Washingtonu,

Mons. José Advincula, arcibiskup Capizu na Filipínach,

Mons. Celestino Aós Braco, arcibiskup Santiaga de Chile,

Mons. Cornelius Sim, titulárny biskup Puzia di Numidia a apoštolský vikár Bruneja, Kuala Lumpur,

Mons. Augusto Paolo Lojudice, arcibiskup Sieny - Colle Val d’Elsa-Montalcino,

Páter Mauro Gambetti, minorita, kustód Konventu (Sacro Convento) v Assisi.“

Po týchto deviatich menách nových kardinálov v aktívnom veku pokračoval Svätý Otec v zozname štyrmi emeritnými osobnosťami:

„Spolu s nimi pripojím ku Kardinálskemu kolégiu:

Mons. Felipeho Arizmendiho Esquivela, emeritného biskupa San Cristóbalu de las Casas v Mexiku,

Mons. Silvana M. Tomasiho, titulárneho arcibiskupa Asola, apoštolského nuncia,

Pátra Raniera Cantalamessu, kapucína, kazateľa Pápežského domu,

Mons. Enrica Ferociho, farára Santa Maria del Divino Amore v Castel di Leva.

Modlime sa za nových kardinálov, aby potvrdením svojej vernosti Kristovi mi pomáhali v mojej službe Rímskeho biskupa, pre dobro celého svätého veriaceho Božieho ľudu.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 októbra 2020, 16:46