Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Za svet celkom oslobodený od jadrových zbraní - výzvy pápeža Fratiška

„Vyprosujme od Pána dar pokoja, svet bez zbraní hromadného ničenia! Zasaďme sa za oslobodenie ľudstva od jadrových zbraní, veľkej hrozby pre celý ľudský rod.“

Týmito slovami sa dnes pápež František obrátil na všetkých, čo ho sledujú cez sociálnu sieť Twitter. Na dátum 26. septembra vyhlásilo OSN od roku 2013 Medzinárodný deň za úplné odstránenie jadrových zbraní.

V tejto súvislosti pripomeňme slová pápeža Františka z videoposolstva k 75. výročiu OSN publikovaného v piatok 25. septembra:

„Musíme sa spýtať sami seba, či sa principiálnym ohrozeniam pokoja a bezpečnosti, ako sú okrem iných chudoba, epidémie a terorizmus, môže účinne čeliť, ak preteky v zbrojení, vrátane jadrových zbraní, naďalej plytvajú cennými zdrojmi, ktoré by mohli byť využité lepšie v prospech integrálneho rozvoja národov a na ochranu prírodného prostredia.

Je potrebné prelomiť súčasnú atmosféru nedôvery. Sme svedkami erózie multilateralizmu, ktorá je ešte závažnejšia vo svetle rastu nových foriem vojenských technológií, ako sú smrtiace systémy autonómnych zbraní (LAWS), ktoré menia nevratným spôsobom  povahu vojny, ešte viac ju oddeľujúc od ľudského konania.

Musíme zboriť zvrátené logiky, ktoré pripisujú osobnú a sociálnu bezpečnosť vlastneniu zbraní. Takéto logiky slúžia iba na zvýšenie ziskov zbrojného priemyslu a živia atmosféru nedôvery a strachu medzi ľuďmi a národmi.

A predovšetkým „jadrové zastrašovanie“ vyvoláva ducha strachu založeného na hrozbe vzájomného zničenia, čo vedie k otráveniu vzťahov medzi národmi a zamedzeniu dialógu. Preto je veľmi dôležité podporovať hlavné medzinárodné právne nástroje jadrového odzbrojenia, nešírenia a zákazu.

Svätá stolica dúfa, že budúca konferencia o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) vyústi do konkrétnych činov zodpovedajúcich nášmu spoločnému zámeru „dosiahnuť čím skôr, ako je to len možné, ukončenie pretekov v jadrovom zbrojení a prijatie účinných opatrení nasmerovaných k jadrovému odzbrojeniu“ (Zmluva o nešírení jadrových zbraní, Preambula).

Okrem toho, náš svet v konflikte potrebuje, aby sa OSN stalo stále efektívnejším pracoviskom mieru, čo si vyžaduje, aby členovia Bezpečnostnej rady, najmä tí stáli, konali s väčšou jednotou a rozhodnosťou. V tejto súvislosti je nedávne prijatie globálneho prímeria počas súčasnej krízy veľmi ušľachtilým opatrením, ktoré si pre svoje stále uplatňovanie vyžaduje dobrú vôľu všetkých. A tiež opakujem dôležitosť zníženia medzinárodných sankcií, ktoré sťažujú štátom primeranú podporu ich obyvateľstvu.“

-jb-

26 septembra 2020, 12:53