Hľadaj

Pápež sa prihovoril OSN: Súčasná kríza je šancou pre zdravší typ progresu

Pápež František dnes vystúpil so svojím prejavom v rámci všeobecnej rozpravy 75. valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Vo svojom prejave v španielčine sa venoval témam ako naštrbenie multilateralizmu v medzinárodných vzťahoch, výzvy krízy spôsobenej koranavírusom, potreba korigovania nezdravých ekonomických a environmentálnych trendov, ľudské práva a náboženská sloboda. Vyslovil ostrú kritiku nového zbrojenia, propagovania abortu medzinárodnými inštitúciami, vzrastu násilia proti deťom a pedopornografie. Pripomenul aj ústrednú dôležitosť rodiny a potrebu rozvoja žien v spoločnosti.

Spoločné hľadanie východiska z krízy COVIDu-19 označil pápež za šancu pre urobenie rozhodnutia so zreteľom na tých, čo sú zraniteľnejší. Zmena dominantnej ekonomickej paradigmy v duchu etiky a bez vyraďovania slabších je podľa jeho slov šancou pre zdravší typ progresu, ľudskejší, sociálnejší a celostnejší. Zároveň tu ide aj o riešenie príčin migrácie a utečenectva.

Svätý Otec zdôraznil otázku ľudských práv, pričom kriticky poukázal na tzv. „kultúru vyraďovania“, čiže chýbajúci rešpekt k dôstojnosti ľudskej osoby a popieranie univerzálnosti jej základných práv, čo súvisí s ideologicky oklieštenými víziami ľudskej osoby. Pápež František túto skutočnosť nazval „atentátom proti ľudskosti“. V tejto súvislosti upozornil aj na náboženské prenasledovanie až po genocídu pre náboženskú vieru, pričom kresťania patria k jej obetiam.

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa sústredil Svätý Otec je jadrové odzbrojenie 

a potreba zastavenia pretekov vo vývoji nových zbraní. Upozornil aj na oblasť tzv. konvenčných zbraní, ktoré dnes nadobúdajú stále ničivejší charakter. Za mimoriadne dôležité označil pápež František potrebu ďalšieho obnovenia Dohody o nešírení nukleárnych zbraní.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka

Hlavy štátov sa na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN zúčastňujú na diaľku, prostredníctvom videa. V stredu vystúpila v rozprave aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Pápež František naposledy vystúpil na pôde Valného zhromaždenia OSN pred piatimi rokmi, pri 70. výročí tejto organizácie. Vtedy aj fyzicky navštívil sídlo OSN v New Yorku.

-jb-

Aktualizované: 26.9.2020, 8:17

 

25 septembra 2020, 16:15