Hľadaj

2020.09.12 Papa - Udienza ai Familiari degli adolescenti tragicamente periti nella discoteca di Corinaldo (Ancona) (8 dicembre 2018) 2020.09.12 Papa - Udienza ai Familiari degli adolescenti tragicamente periti nella discoteca di Corinaldo (Ancona) (8 dicembre 2018) 

Pápež prijal pozostalých obetí tragédie na diskotéke pri Ancone v roku 2018

V deň liturgickej spomienky Najsvätejšieho mena Panny Márie 12. septembra prijal Svätý Otec na osobitnej audiencii rodinných príslušníkov šiestich obetí, ktoré zahynuli pred dvoma rokmi pri tragédii na diskotéke v talianskom Corinalde. „S celým srdcom sa s vami zjednocujem vo vašom utrpení a vašej oprávnenej túžbe po spravodlivosti“, povedal pozostalým pápež František v Sále konzistória.

K tragédii v mestečku Corinaldo neďaleko Ancony v regióne Marky došlo 8. decembra roku 2018. Na diskotéke niekoľko páchateľov rozptýlilo dráždivý sprej z čierneho korenia, čo spôsobilo paniku a masový únik ľudí. Aj keď kapacita budovy bola 450 ľudí, účastníkov diskotéky bolo 1400.

Keďže jeden z východov bol uzavretý, masa sa vydala k núdzovému východu, za ktorým bol most nad priekopou. Zábradlie však nával ľudí neudržalo a mnohí spadli do priekopy. Šesť z nich nešťastie neprežilo, zomreli v priekope zavalení pod ťarchou ostatných tiel. Obeťami boli tínedžeri vo veku 14 až 16 rokov i mladá 39-ročná mamička.

Svätý Otec venoval slová útechy, viery a nádeje pozostalým šiestich obetí, ktoré spomenul po mene: Asiu, Benedettu, Daniela, Emmu, Mattia a Eleonoru. Ako pripomenul, miesto tragédie, Corinaldo, leží neďaleko Loreta so známym mariánskym sanktuáriom. Tragédia sa okrem toho stala v prvých hodinách  Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra. Pápež František povzbudil rodiny týmito slovami:

„Ako Matka od nich nikdy neodklonila svoj pohľad, ani v tom dramatickom momente zmätku. ... Koľkokrát ju vzývali slovami Zdravas´ Mária: „Pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu našej smrti!“ ... Panna Mária nezabúda, nezabúda na naše prosby, je Matkou. Istotne ich sprevádzala do milosrdného objatia jej Syna.“

Spoluúčasť na bolesti pozostalých vyjadril pápež aj ďalšou myšlienkou:

„Keď stratíme otca či matku, sme sirotami: existuje na to prívlastok: osirotený, sirota. Keď v manželstve človek príde o manžela či manželku, je vdovcom či vdovou. Na stratu dieťaťa však nie je prívlastok.  Je nemožné dať tomu prívlastok. Stratil som dieťa: ale čo som? Nie som ani sirota, ani vdovec. Prišiel som o dieťa. Bez prívlastku. Neexistuje. A je to vaša veľká bolesť.“

Na záver sa všetci spolu so Svätým Otcom pomodlili „Zdravas´, Mária“ za všetkých šesť obetí tragédie spred dvoch rokov a od pápeža prijali apoštolské požehnanie.

-zk-

12 septembra 2020, 14:55