Hľadaj

Pápež prijal členov Svetového kongresu onkologickej gynekológie

Svätý Otec František prijal v piatok 11. septembra početnú skupinu lekárov a zdravotných špecialistov, účastníkov Svetového kongresu onkologickej gynekológie. Prihovoril sa im v Aule Pavla VI.

Medzi stovkou prítomných boli príslušníci rozličných náboženstiev. Svätý Otec všetkých požehnal a poprosil ich o modlitbu. V príhovore zdôraznil dôležitosť opravdivo ľudského vzťahu lekára a zdravotníckeho pracovníka k pacientovi. Tento vzťah by podľa jeho slov nemal byť považovaný za niečo ľubovoľné navyše, ale za súčasť zdravotnej starostlivosti. Pápež František spomenul aj potrebu zaistiť, aby zdravotnícky personál nebol preťažený a sestry mali čas na odpočinok.

Na audiencii sa zúčastnilo aj niekoľko pacientiek, ktorým Svätý Otec udelil osobitné požehnanie. Išlo o prvú audienciu v Aule Pavla VI. po šiestich mesiacoch pandémie.

-jb-

11 septembra 2020, 14:59