Hľadaj

Pápež ocenil Farmaceutickú banku, ktorá získava lieky pre chudobných

V sobotu 19. septembra prijal Svätý Otec členov nadácie Banco Farmaceutico (Farmaceutická banka), ktorá zbiera od darcov lieky a odovzdáva ich takmer dvom tisíckam organizácií starajúcich sa o ľudí v ťažkostiach. Vo vatikánskej Aule Pavla VI. ich pápež pri dodržaní ustanovených pravidiel prijal pri príležitosti 20. výročia tejto ich charitatívnej služby.

„Kto žije v chudobe, má núdzu na všetko, aj na lieky, a tak je jeho zdravie zraniteľnejšie“ – takto začal pápež František svoj príhovor takmer 200 členom Farmaceutickej banky. Dobročinná nadácia vznikla v roku 2000, keď skupina mladých talianskych lekárnikov cítila potrebu reagovať na vtedy veľmi podceňovaný problém, že chudobní okrem jedla a šatstva potrebujú aj lieky. Dnes už má Farmaceutická banka pobočky aj v Španielsku, Portugalsku a Argentíne a jej členmi sú aj príslušníci iných náboženstiev.

Svätý Otec v príhovore poukázal na skutočnosť, že tu hrá rolu problém nerovnosti v medzinárodnom meradle, ktorý ešte zvýrazňuje súčasná pandémia. Okrem iného uviedol: 

„Niekedy ide o riziko nemôcť sa vyliečiť kvôli nedostatku peňazí, alebo aj preto, že niektoré národy vo svete nemajú prístup k určitým liekom. Existuje aj tzv. ´farmaceutická marginalita´. A toto musíme povedať! Toto vytvára ďalšiu priepasť medzi národmi a ľuďmi.

Na etickej úrovni, ak je možnosť liečiť nejakú chorobu liekom, mal by byť dostupný pre všetkých, inak sa vytvára nespravodlivosť. Príliš veľa ľudí, príliš veľa detí ešte stále zomiera vo svete preto, že nemôžu mať ten liek, ktorý je v iných oblastiach dostupný.

Poznáme nebezpečenstvo globalizácie ľahostajnosti. Globalizácia ľahostajnosti. Navrhujem naopak globalizovať liečebnú starostlivosť, čiže možnosť prístupu pre všetky národy k tým liekom, ktoré by mohli zachrániť mnohé životy. A pre toto je potrebné spoločné úsilie, zjednocujúci ťah, ktorý by zaangažoval všetkých. A vy ste príklad tohto spoločného úsilia.“

Pápež František ocenil v práci farmaceutických výskumníkov i farmaceutických spoločností úsilie o vyvinutie nových liekov i ich snahy v súčinnosti s vládami o spravodlivejšiu distribúciu liekov. Je to dôležité aj vzhľadom na súčasné obavy z nárastu tohto problému kvôli pandémii:

„Najnovšia skúsenosť pandémie sa okrem veľkej zdravotnej krízy, pri ktorej zomrelo už takmer milión ľudí, premieňa do ťažkej ekonomickej krízy, ktorej výsledkom sú ďalší chudobní a rodiny, ktoré nevedia ako ďalej so živobytím. Pri rozvíjaní charitatívnej pomoci ide aj o boj s touto farmaceutickou chudobou, zvlášť širokým sprístupnením nových vakcín vo svete. Opakujem, že by bolo smutné, ak by sa pri poskytovaní očkovania uprednostňovali bohatší, alebo ak by sa daná vakcína stala vlastníctvom len tej-ktorej krajiny, a nebola by pre všetkých. Mala by byť univerzálna, pre všetkých.“

Na záver pred požehnaním prítomných i rodín členov nadácie Farmaceutickej banky im Svätý Otec poďakoval za všetko, čo konajú, najmä za „Deň zberu liekov“, ktorý je vyjadrením štedrosti a zdieľania dobier a svedčí o evanjeliovej láske k blížnemu.

-mh-

19 septembra 2020, 15:08