Hľadaj

Pápež kresťanským novinárom z Belgicka: Ste rozsievači nádeje

„Kresťanský pracovník v oblasti informácií má byť hovorcom nádeje, nositeľom dôvery v budúcnosť“. Tieto slová adresoval pápež František skupine pracovníkov katolíckeho týždenníka Tertio z Belgicka, ktorých prijal v piatok 18. septembra vo Vatikáne pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku tohto média.

Meno belgického týždenníka je odvodené od názvu Apoštolského listu sv. Jána Pavla II. Tertio millenio adveniente o príprave na Jubileum 2000. Pri stretnutí s jeho pracovníkmi pápež zdôraznil, „aká dôležitá je prítomnosť kresťanských médií špecializovaných na kvalitné informovanie o živote Cirkvi vo svete, schopná prispieť k formácii ľudských svedomí“.

Formovať svedomie, budovať kultúru stretnutia, šíriť nádej

Dvom desiatkam redakčného tímu sprevádzaným ich biskupom Svätý Otec hovoril o poslaní kresťanského média šíriť nádej, šíriť hlas Cirkvi i hlas kresťanských intelektuálov v čoraz sekularizovanejšom svete a budovať kultúru stretnutia, a to bez ohovárania, ktoré ničí jednotu Cirkvi:

„Hľadajúc pozitívny pohľad na ľudí a na skutočnosti, odmietajúc predsudky, ide o podporovanie kultúry stretnutia, prostredníctvom ktorej je možné poznávať skutočnosť s pohľadom plným dôvery.“

„Význačný je tiež príspevok kresťanských médií pre podporu rastu nového štýlu života v kresťanských komunitách, slobodného od akejkoľvek formy predpojatosti a vylučovania.“

„Komunikácia je pre Cirkev veľmi dôležitou misiou“, povedal Svätý Otec, pričom vysvetlil poslanie kresťanského žurnalistu v kontexte ohlasovania Evanjelia, v duchu svojho tohtoročného posolstva k Svetovému dňu médií:

„Pre svoje vysoké profesionálne povedomie má kresťanský novinár ponúkať nové svedectvo vo svete komunikácie, bez ukrývania pravdy, a bez manipulácie informácií. Veď «v zmätku hlasov a posolstiev, ktoré nás obklopujú, potrebujeme ľudskú naráciu, ktorá nám hovorí o nás a o kráse, ktorá v nás prebýva. Potrebujeme rozprávanie, ktoré dokáže hľadieť na svet a na udalosti s nežnou láskou; ktoré hovorí o tom, že sme súčasťou živého tkaniva; ktoré odhaľuje prepojenosť vlákien, ktorými sme navzájom pospájaní» (Posolstvo k 54. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, 24. január 2020). Vy ste protagonistami tejto narácie.“

Aby sme popri pandémii neochoreli na samotu

Úloha kresťanských médií je osobitne dôležitá v situácii pandémie, zdôraznil Petrov nástupca:

„Kresťanský pracovník v oblasti informácií musí byť preto hovorcom nádeje, nositeľom dôvery v budúcnosť. Pretože jedine vtedy, keď budúcnosť prijímame ako pozitívnu skutočnosť, sa aj prítomnosť stáva životne zvládnuteľnou. Tieto úvahy nám tiež môžu pomôcť, osobitne dnes, živiť nádej v situácii pandémie, ktorou svet prechádza. Vy ste rozsievačmi tejto nádeje v lepší zajtrajšok. V kontexte tejto krízy je dôležité, aby prostriedky spoločenskej komunikácie prispievali k tomu, aby ľudia neochoreli na samotu a mohli prijať slovo útechy.“

Pápež František napokon pripomenul odkaz sv. Jána Pavla II. adresovaný komunikačným pracovníkom: „Na vás, ktorí pôsobíte na poli kultúry a komunikácie, Cirkev hľadí s dôverou a očakávaním, pretože [...] ste povolaní čítať a interpretovať prítomnosť a určovať cesty pre komunikáciu Evanjelia podľa jazykov a citlivosti súčasného človeka» (Príhovor z 9. novembra 2002).“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 septembra 2020, 19:49