Hľadaj

Ilustračná snímka (Svätý Otec na Veľký piatok 19.apr. 2019) Ilustračná snímka (Svätý Otec na Veľký piatok 19.apr. 2019) 

Pápež František na Twitteri: Kríž je veľkolepou knihou Božej lásky

Vo sviatok Povýšenia Svätého kríža 14. septembra, ktorý patrí medzi najstaršie cirkevné sviatky, rozoslal Svätý Otec František cez sociálnu sieť Twitter nasledujúci odkaz:

„Zjavenie Božej lásky k nám sa zdá ako bláznovstvo. Pri každom pohľade na kríž sa stretáme s touto láskou. Kríž je skutočne veľkolepou knihou Božej lásky.“

Historici sa zhodujú, že podnetom k ustanoveniu tohto sviatku boli predovšetkým dve udalosti: nájdenie Pánovho kríža v 4. storočí a navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. storočí. Zaujímavosťou je, že nakoľko tento sviatok pripomínal Kristovo ukrižovanie a smrť, ktoré sa slávi na Veľký piatok, je zvykom vo východnej cirkvi v tento deň dodržiavať pôst.

V Gréckokatolíckej cirkvi sa tento sviatok nazýva „Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom“. Tento titul nesie aj katedrálny chrám Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie, ktorá bude sláviť v nasledujúcu nedeľu 20. septembra svoj odpust. V chráme vystavia pri tejto príležitosti na verejne uctenie pravé relikvie Svätého kríža, vložené v drevenom ráme ručne písanej ikony Ukrižovania Nášho Pána Ježiša Krista.

Kostol Povýšenia Svätého kríža na Ondrejskom cintoríne v Bratislave konsekroval 14. septembra 1860 ostrihomský arcibiskup kardinál Ján Scitovský. Od roku 1972 je v správe Gréckokatolíckej cirkvi, keď ho po obnovení posvätil prešovský gréckokatolícky biskup bl. Vasiľ Hopko.

-mh, jb-

14 septembra 2020, 14:26