Hľadaj

Pápež charitatívnemu Kruhu sv. Petra: Chudoba je zvyčajne ostýchavá

Identifikovať nové formy chudoby spôsobené pandémiou a vziať si bratsky k srdcu osud druhého - k tomuto vyzval pápež František členov charitatívneho spolku Kruh sv. Petra, ktorých v piatok 25. septembra prijal na osobitnej audiencii. Vo svete, ktorý neraz nemá miesto pre milosrdenstvo, sa od nás žiada nechať sa najprv sami dotknúť Božím milosrdenstvom, aby sme ho mohli prinášať druhým, zdôraznil Svätý Otec.

Kruh sv. Petra, ktorý existuje už 151 rokov, sa zameriava na pomoc chudobným vo Večnom meste.  Ako pripomenul Svätý Otec, k  bežným dobročinným dielam spolku sa v súčasnej situácii pandémie pripája „nevyhnutnosť odpovedať na tiesňové situácie mnohých rodín, ktoré sa zo dňa na deň ocitli v ekonomických ťažkostiach“. „Dopady pandémie budú hrozivé“, skonštatoval pápež.

Osobitne si treba všímať nové formy chudoby, kládol na srdce členom rímskej charitatívnej organizácii Petrov nástupca a dodal:

„Chudoba je zvyčajne zahanbujúca, ostýchavá, treba najprv odhaliť, kde sa nachádza. (...) Treba vedieť hľadieť na ľudské rany očami srdca, aby sme si „vzali k srdcu“ život druhého. Takto už viac nebude len niekým cudzím, čo potrebuje pomoc, ale predovšetkým bratom; bratom žobrajúcim o lásku.“

Zdrojom všetkej milosrdnej lásky je Boh. Aby sme ju mohli dávať druhým, potrebujeme sa ňou nechať dotknúť, a to osobitne vo sviatosti zmierenia, zdôraznil pápež:

 „Náš svet, ako to pred štyridsiatimi rokmi konštatoval sv. Ján Pavol II., «akoby nenechával nijaké miesto pre milosrdenstvo» (Enc. Dives in misericordia, 2). Každý z nás je povolaný zmeniť kurz. A toto je možné, ak sa necháme osobne dotknúť mocou Božieho milosrdenstva. Privilegovaným miestom pre túto skúsenosť je sviatosť zmierenia. Keď Pánovi predkladáme naše biedy, sme zahalení do milosrdenstva Otca. A práve toto milosrdenstvo sme povolaní prežívať a darovať. Ono vždy prichádza od Boha, pre nás i pre druhých.“

Svätý Otec sa členom Kruhu sv. Petra zároveň poďakoval za to, že v rímskych kostoloch každoročne uskutočňujú zbierku „Halier sv. Petra“, ktorej výnos slúži na podporu charitatívnych diel Svätého Otca po celom svete.

-zk-

25 septembra 2020, 19:46