Hľadaj

Kardinál Parolin v mene pápeža navštívil Bejrút: „Nie ste sami!“

V piatok 4. septembra, keď uplynul presne mesiac od tragického výbuchu v Bejrúte, sa svet spája v modlitbe a pôste za Libanon. Pápež František pri tejto príležitosti vyslal do Libanonu ako svojho osobitného vyslanca vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina, ktorý sa v Bejrúte stretol s náboženskými predstaviteľmi krajiny a v mariánskej svätyni v Harisse slávil svätú omšu.

Bejrút sa stále spamätáva z tragických následkov výbuchu v prístavnej zóne, ktorého výsledkom je 220 mŕtvych, 6000 zranených a 300 tisíc evakuovaných. Kardinál Pietro Parolin priletel do Libanonu už vo štvrtok večer 3. septembra. V maronitskej katedrále sv. Juraja v Bejrúte sa stretol s náboženským predstaviteľmi krajiny. Tlmočil im slová pápeža Františka o jeho blízkosti a podpore trpiacemu obyvateľstvu, v zjednotení s celou Katolíckou cirkvou po celom svete: „Nie ste sami!“.

Na úvod sa kardinál Parolin poďakoval maronitskému arcibiskupovi Bejrútu Mons. Paulovi Abdelovi Saterovi, ktorý prítomných náboženských predstaviteľov privítal v katedrálnom chráme. V príhovore k nim vatikánsky štátny sekretár vyjadril úmysel s ktorým prichádza týmito slovami:

„Zaiste, nikto nemôže žiť v situácii strachu, že jeho život a životy jeho drahých môžu byť v ktorejkoľvek chvíli v ohrození. Preto stojíme pri vás v tichu a solidárnosti, aby sme vyjadrili našu lásku. Stojac pri vás, nachádzame odvahu spoločne zakričať: „Dosť!“. Naše utrpenie nám môže pomôcť očistiť naše úmysly a posilniť naše odhodlanie žiť pospolu v pokoji a dôstojnosti, bojovať za lepšie vládnutie, ktoré bude napomáhať zodpovednosti, transparentnosti a adresnému ručeniu. Spoločne môžeme poraziť násilie a každú formu autoritárstva, rozvíjajúc inkluzívne občianstvo založené na rešpektovaní základných práv a povinností“.

Kardinál Parolin potom požiadal „položiť dôraz spolu so všetkými libanonskými politickými lídrami, či už tradičných politických strán, ako aj novovytvorených hnutí, aby úprimne a konkrétne podporili talenty mladých ľudí a ich ašpirácie pre mier a lepšiu budúcnosť. Nikto nech nemanipuluje so snami mladších generácií, ale nech naopak umožní aktívnu účasť mladých na budovaní spoločnosti.“

Na záver kardinál Parolin vyzdvihol „nádherné príklady solidárnosti“ v celom Bejrúte, ako gestá, ktoré posilňujú nádej v budúcnosť.    

Vo večerných hodinách kardinál Parolin navštívil národnú mariánsku pútnickú svätyňu Harissa, kde celebroval Eucharistiu. V homílii poukázal na Božie slovo, ktoré povzbudzuje k nádeji aj v tak ťažkej situácii, ako je súčasná ekonomická, sociálna a politická kríza, navyše priťažená pandémiou.

Posolstvo Svätého Otca Františka na adresu všetkých trpiacich v Libanone tlmočil kardinál Parolin aj vo vyhlásení pre médiá, ktoré poskytol v Bejrúte na verejnom priestranstve uprostred rušného mesta. Predniesol text z pera pápeža, ktorý sa začína citovovaním slov proroka Jeremiáša:

„«Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej» (Jer 29,11). Pane, veríme, že ty bdieš nad svojím slovom, aby si ho uskutočnil, a dúfame v to aj zoči-voči beznádeji či nešťastiu.“

Posolstvo Svätého Otca zakončil pápežský vyslanec v podobe modlitby k Bohu:

„Ďakujeme ti za tvoju lásku, ktorá sa prejavila cez solidaritu mnohých. Zverujeme ti našu krajinu, Libanon, s jej ľudom, jej náboženskými i politickými lídrami a jej mladými ľuďmi, aby naplnila svoje povolanie k posolstvu pokoja a bratstva, ku ktorému si ju povolal. Amen.“ 

-jb-

Aktualizované: 4.9.2020, 16:08

04 septembra 2020, 13:22