Hľadaj

Vatican News

Podnety z Vatikánu i Arsu v deň patróna kňazov sv. Jána Máriu Vianneya

V deň liturgickej spomienky patróna kňazov sv. Jána Máriu Vianneya sa Svätý Otec František prihovoril cez sociálnu sieť osobitne kňazom: „Drahí bratia kňazi, prosme si od Pána, aby sme boli ľuďmi, ktorí dosvedčujú svojím životom to spolucítenie a milosrdenstvo, ktoré nám môže dať len Ježiš.“

Pripomeňme, že práve pred rokom, 4. augusta 2019, vydal Svätý Otec osobitný list kňazom pri 160. výročí smrti svätého arského farára.  

Kardinál Parolin v pútnickej svätyni Ars

Pri hlavnej slávnosti v pútnickej svätyni vo francúzskom Arse dnes dopoludnia predsedal ako hosť kardinál Pietro Parolin. Vatikánsky štátny sekretár sa okrem homílie pri svätej omši prihovoril aj v popoludňajšej prednáške na tému: „Pápež František a kňazi, kráčajúc s Božím ľudom“.

Od prvého a ústredného miesta modlitby v živote kňaza prešiel ďalej kardinál Parolin k potrebe vychádzania von k veriacim, ktorá korešpondujá s pôsobením svätého arského farára v kontexte odkresťančenej spoločnosti po francúzskej revolúcii. V treťom bode zdôraznil význam, aký pápež František pripisuje príprave homílie a katechizácii, čo opäť pekne ilustruje kazateľská činnosť sv. Jána Máriu Vianneya.

Štvrtým momentom je srdce kňazskej služby, slávenie Eucharistie. Piatym je služba načúvania, čiže spovedanie ako „služba milosrdenstva“. Vzhľadom na súčasný bolestný stav na niektorých miestach sveta, keď sa mnohí veriaci spovedajú len veľmi málo alebo vôbec, kardinál Parolin pripomenul, že pomôcť veriacim znovuobjaviť zásadnú dôležitosť tejto sviatosti si od kňaza vyžaduje trpezlivosť, neúnavné katechizovanie a milosrdenstvo.

Záverečnými dvoma podnetmi z magistéria pápeža Františka, ktoré jasne nachádzame aj vo Vianneyovom živote je láska k chudobným a dôverný vzťah k Panne Márii. „V srdci svätej Panny je čisto milosrdenstvo“, citoval kardinál Parolin patróna kňazov.

Pri svojej návšteve areálu pútnickej svätyne v Arse kardinál Parolin požehnal tamojšiu novú pútnickú trasu pomenovanú podľa konžského kardinála Émileho Biayendu. Arcibiskup Brazzaville, zavraždený v roku 1977 je známy ako veľký ctiteľ svätého arského farára. Boží služobník kardinál Biayenda počas svojich štúdií v Lyone často putoval do Arsu. Od roku 1995 prebieha proces jeho blahorečenia.

-jb-

Videozáznam zo svätej omše v Arse s kard. Parolinom
04 augusta 2020, 16:18