Hľadaj

Kríž v katedrále v Manague spálený pri útoku podpaľača 31. júla Kríž v katedrále v Manague spálený pri útoku podpaľača 31. júla 

Pápež vyjadril blízkosť Cirkvi v Nikarague zranenej vandalským činom v katedrále

V súvislosti s podpaľačským činom v katedrále hlavného mesta Nikaraguy zaslal Svätý Otec František v pondelok 3. augusta krátky bratský list kardinálovi Leopoldovi Josému Brenesovi, arcibiskupovi Managuy. Neznámy páchateľ s kapucňou na hlave v piatok minulého týždňa zápalnou látkou zničil starobylý kríž s postavou trpiaceho Krista, umiestnený v jednej z kaplniek katedrály.

V odkaze napísanom vlastnou rukou pápež František píše: „Drahý brat, sprevádzam ťa v bolesti nad týmto činom vandalizmu a som nablízku Tebe i tvojmu ľudu. Modlím sa za vás všetkých“.

Kardinál Brenes sa poďakoval pápežovi za jeho 

bratské gesto. Podobne urobil už v nedeľu, keď Svätý Otec reagoval na spomenutú udalosť pri nedeľnom Anjel Pána týmito slovami:

„Myslím na ľud Nikaraguy, ktorý prežíva bolesť kvôli útoku na katedrálu v Manague, kde bola ťažko poškodená, takmer zničená, veľmi uctievaná podoba Krista, ktorá sprevádzala a posilňovala počas storočí život veriaceho ľudu. Drahí nikaragujskí priatelia, som vám nablízku a modlím sa za vás.“

Pápež František v nedeľu večer vyjadril svoju solidaritu s miestnou Cirkvou v Nikarague aj odkazom cez sociálnu sieť. Práve na nedeľu 2. augusta totiž 

vyhlásil arcibiskup Managuy „Deň ticha a modlitby“ s vysvetlením, že „modlitba je naša sila“.

-mh, jb-

03 augusta 2020, 18:52