Hľadaj

2019.09.08 Viaggio Apostolico Mozambico Madagascar Maurizio Visita alla Città dell'Amicizia 2019.09.08 Viaggio Apostolico Mozambico Madagascar Maurizio Visita alla Città dell'Amicizia 

Pápež proti zneužívaniu náboženstva: Boh nepotrebuje, aby ho niekto obránil

V sobotu 22. augusta pápež František vyzval cez sociálnu sieť proti zneužívaniu náboženstiev na ospravedlňovanie násilia a rozoštvávanie konfliktov. V odkaze s kľúčovým slovom (hashtag) „#ĽudskéBratstvo“ Svätý Otec píše:

„Boh nepotrebuje, aby ho niekto obránil a nechce, aby sa jeho meno používalo na terorizovanie ľudí. Žiadam všetkých, aby prestali účelovo využívať náboženstvá na podnecovanie k nenávisti, násiliu, extrémizmu a slepému fanatizmu.“

Spomedzi mnohých situácií vo svete, kde dochádza k zneužívaniu náboženstva extrémistami, spomeňme aktuálne Nigériu, ktorá je najmä v severných regiónoch 

sužovaná terorom fundamentalistických islamistov Boko Haram a skupín kočovného etnika Fulanov.

Práve v dnešný deň, 22. augusta, sa na výzvu Konferencie biskupov Nigérie začína 40-dňová modlitbová iniciatíva za pokoj v krajine. Otčenáš, Zdravas a Sláva sa budú veriaci modliť vždy po modlitbe Anjel Pána až do 30. septembra. V Deň nezávislosti Nigérie, ktorý sa slávi 1. októbra, sa krajania zjednotia v modlitbe bolestného ruženca obetovaného „za záchranu Nigérie“. Útoky teroristov na vidiecke obyvateľstvo boli v poslednom týždni hlásené zo severu Nigérie v štáte Kaduna, kde vláda následne nariadila zákaz vychádzania.

Dodajme, že za Nigériu sa modlil Svätý Otec pri Anjel Pána práve pred týždňom, na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie modlil pri Anjel Pána aj pápež František. Pripomeňme si jeho slová:

 „Drahí bratia a sestry, Panna Mária, na ktorú dnes rozjímavo hľadíme v jej nebeskej sláve, je „Matkou nádeje“. Nedávno bol tento jej titul vložený do Loretánskych litánií. Vzývajme jej príhovor pre všetky situácie vo svete, kde sa prejavuje smäd po nádeji: nádeji na mier, na spravodlivosť, nádej na dôstojný život. Dnes by som sa chcel modliť osobitne za obyvateľstvo severnej oblasti Nigérie, ktoré je obeťou násilia a teroristických útokov.“

-jb-

22 augusta 2020, 11:32