Hľadaj

2020.03.11 Papa Francesco e Madonna 2020.03.11 Papa Francesco e Madonna 

Pápež: S dôverou sa odovzdajme Panne Márii, Úteche zarmútených

Pri stredajšej generálnej audiencii 19. augusta pápež František ako zvyčajne pozdravil veriacich rozličných jazykových skupín. Vyzval ich venovať čas modlitbe a kresťanskej formácii, osobitne myslel na rodiny, ktoré tento rok nebudú môcť absolvovať letnú dovolenku a spomenul aj dnešnú liturgickú spomienku sv. Bernarda.

Sv. Bernard bol opát cisterciánskeho kláštora, ktorý žil vo Francúzsku na prelome 11. a 12. storočia (1090-1153). Svätý Otec dal za príklad jeho vrúcny a dôverný vzťah k Božej 

Matke:

„Zajtra budeme sláviť liturgickú spomienku sv. Bernarda z Clairvaux, veľkého učiteľa Cirkvi a predovšetkým nežného ospevovateľa Panny Márie. Jeho príklad nech prebudí v každom z nás túžbu odovzdať sa s dôverou do materskej ochrany svätej Panny, Úteche zarmútených.“  

V pozdrave taliansky hovoriacim veriacim pri generálnej audiencii Svätý Otec povedal:

„Pozývam všetkých venovať čoraz viac času modlitbe a kresťanskej formácii, aby sme boli vernými učeníkmi Krista a rástli v duchu bratskej solidarity.“

Svoju blízkosť rodinám v ťažkostiach z dôvodu pandémie vyjadril pápež v pozdrave anglicky hovoriacim veriacim:

„Moje myšlienky osobitným spôsobom vedú k rodinám, ktoré sa tento rok museli zriecť letnej dovolenky. Zverujem ich Pánovi, aby im dal pokoj a radosť.“

-zk, mh-

20 augusta 2020, 09:55