Hľadaj

Ferragosto:in 2mila a Processione a mare a Fiumicino Ferragosto:in 2mila a Processione a mare a Fiumicino 

Pápež František: Chrániť mariánsku zbožnosť pred vplyvom mafií

Svätý Otec František listom ocenil snahy Pápežskej medzinárodnej mariánskej akadémie, ktorá v rámci svojich štruktúr zriadila Oddelenie pre analýzu a štúdium kriminálnych a mafiánskych fenoménov. Cieľom novej sekcie je oslobodiť mariánsku zbožnosť a jej symboly od foriem zneužívania zločineckými organizáciami, vyskytujúcimi sa najmä v talianskom kultúrno-spoločenskom kontexte.

„Mariánska zbožnosť je náboženským a kultúrnym dedičstvom, ktoré treba chrániť v jej originálnej čistote, oslobodzujúc ju od nadstavieb, manipulovania či podmieňovania, ktoré nezodpovedajú evanjeliovým kritériám spravodlivosti, slobody, čestnosti a solidarity“, píše Pápežskej mariánskej akadémii v liste z 15. augusta pápež František.

K príkladom pomýlenej mariánskej spirituality patria napríklad aj zastavenia a „úklony“ sochy Panny Márie pred domami mafiánskych bosov počas náboženských procesií, zdokumentované ešte i v nedávnej dobe na niektorých miestach Talianska.

Pápež v liste akadémii zároveň vyjadruje prianie, aby mariánske pútnické miesta boli vždy väčšmi „príbytkami modlitby, akčnými centrami Evanjelia, miestami obrátenia, opornými bodmi mariánskej zbožnosti“.

Pápežská mariánska akadémia organizuje 18. septembra na spomínanú tému osobitný študijný deň. Každý rok 13. mája sa potom uskutoční národné sympózium. Cieľom snáh je nájsť „účinné odpovede“ a vytvoriť stratégiu nevyhnutnej „kultúrnej osvety svedomia ľudí“.

O činnosti nového oddelenia Pápežskej medzinárodnej mariánskej akadémie, ktorého súčasťou budú okrem teológov a mariológov aj sudcovia, kriminológovia, príslušníci bezpečnostných zložiek, primátori či advokáti, hovorí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas predseda spomenutej akadémie, františkánsky teológ páter Stefano Cecchin.

Zločinecké organizácie využívajú postavu Panny Márie na podriadenie si osôb a ich zotročovanie. Predseda Pápežskej medzinárodnej mariánskej akadémie páter Stefano Cecchin vysvetľuje:

„Úlohou našej akadémie je poskytnúť zdravú mariologickú formáciu s ohľadom na zdravú ľudovú zbožnosť. ... Jestvuje istá slabá religiozita, ktorou manipulujú tí, čo vedia ako manipulovať srdce a city ľudí, nielen z hľadiska kriminality, ale aj iných foriem, ako sú i magickí liečitelia a veštiari. Ide o všetky formy, ktoré využívajú ťažkosti ľudí a podávajú sa im „magické odpovede“, a to pre ekonomický zisk. ... Existuje istá zbožnosť spätá s poverčivosťou, mágiou a ovládaniami, ktoré potom ľuďom naháňajú strach.“

Pri formovaní k zdravému chápaniu náboženstva spolupracuje Pápežská mariánska akadémia aj s moslimami, vysvetľuje páter Stefano Cecchin:

„Pápež nám povedal, že akadémia má byť miestom stretnutia, miestom dialógu. Pracujeme aj s moslimami. Vytvorili sme moslimsko-kresťanskú mariánsku komisiu. A budeme mať kurzy aj v rímskej mešite. Aj s nimi budeme hovoriť o týchto aspektoch zlých interpretácií náboženstva či o tom, ako sa používa náboženstvo na rozdeľovanie a na vytváranie problémov. Boh je naopak láska, a nie strach či trest.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 augusta 2020, 14:42