Hľadaj

Modliť sa znamená odkryť pred Bohom naše vnútro

„Modliť sa znamená nechať Boha hľadieť do nášho vnútra bez fingovania, bez výhovoriek a sebaospravedlňovania; lebo od diabla pochádza nepriehľadnosť a faloš, od Boha svetlo a pravda.“

Týmto odkazom sa cez sociálnu sieť Twitter prihovoril Svätý Otec František v pondelok 24. augusta zo svojej adresy „Pontifex“. Cirkev v tento deň slávi liturgický sviatok svätého apoštola Bartolomeja. Tradícia ho stotožňuje s postavou Natanaeala z Kány Galilejskej, ktorého povolanie je opísané v Jánovom evanjeliu v podobe dialógu:

„Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ - Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ - Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ - Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“- Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Podľa tradície apoštol Bartolomej ohlasoval Krista v oblasti Indie. Ako svojho apoštola ho majú v osobitnej úcte Arméni. Sv. Bartolomej zomrel pri krutom mučení, zaživa stiahnutý z kože a sťatý. Práve túto skutočnosť zachytil Michelangelo vo výjave Posledného súdu v Sixtínskej kaplnke, kde apoštola zobrazil držiac v rukách vlastnú stiahnutú kožu, pričom jeho tvár sa považuje za umelcov autoportrét.

V Ríme je sv. Bartolomejovi zasvätená bazilika na Tiberskom ostrove, ktorá je v súčasnosti ekumenickým sanktuáriom mučeníkov modernej doby, kanonizovaných i nekanonizovaných, z rozličných kresťanských vierovyznaní. V prvej bočnej kaplnke v ľavej lodi, venovanej mučeníkom Afriky, je aj pamiatka sestry Veroniky Theresie Ráckovej z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktorá v máji 2016 ako lekárka položila svoj život v službe chorým v Yei v Južnom Sudáne. V Bazilike sv. Bartolomeja je vystavený jej fonendoskop a slovenská biblia.

V ten istý deň pápež František napísal až tri odkazy cez Twitter. Pripomenul aj 4. výročie zemetrasenia v Strednom Taliansku a tragické osudy migrantov v Mexiku pri 10. výročí masakru v severovýchodnej časti krajiny.

-jb-

24 augusta 2020, 14:30