Hľadaj

Zobrazenie sv. Heleny Zobrazenie sv. Heleny   (© Musei Vaticani)

Ľudia sú cennejší než majetky – tvít Svätého Otca

V deň liturgickej spomienky na cisárovnú sv. Helenu, 18. augusta, sa pápež František odkazom cez Twitter prihovoril myšlienkou o hodnote vecí, ktoré vlastníme. Hodnotnejšie ako akékoľvek majetky sú medziľudské vzťahy:

„Bohatstvo nás môže hnať k stavaniu múrov. Ježiš naopak svojich učeníkov pozýva, aby majetky a bohatstvá premenili na vzťahy, pretože ľudia majú väčšiu hodnotu ako predmety a sú cennejší než akékoľvek bohatstvo, ktoré vlastníme.“

Sv. Helena sa vyznačovala bohatstvom duše skôr než materiálnym bohatstvom a prestížou, ktorým sa tešila ešte pred svojím obrátením v dospelosti.

Svätica žila na prelome 3.- 4. storočia. Bola matkou rímskeho cisára Konštantína Veľkého, ktorý Milánskym ediktom v roku 313 po prvýkrát udelil náboženskú slobodu všetkým obyvateľom Rímskej ríše. Sv. Helena sa vyznačovala hlbokou vierou a pozornosťou k potrebám chudobných. Pripisuje sa jej nájdenie Kristovho kríža vo Svätej zemi, vďaka nej bolo tiež vybudovaných mnoho kresťanských chrámov v Ríme i vo Svätej zemi (chrám sv. Kríža v Jeruzaleme, apoštolský chrám v Konštantínopole, chrám Narodenia Pána v Betleheme).

-mh-

18 augusta 2020, 13:21