Hľadaj

Pápež apeloval za mier vo východnom Stredomorí a pripomenul Jubileum Zeme

Pri poludňajšej modlitbe v nedeľu 30. augusta sa pápež František zameral na ústredné miesto Kristovho kríža v živote každého kresťana, čo si vyžaduje sebazaprenie a ochotu zápasiť proti zlu. Pripomenul ekumenickú iniciatívu od 1. septembra na ochranu životného prostredia, tzv. „Jubileum Zeme“ a vyjadril solidaritu s ostrovom Maurícius po ekologickej katastrofe. Apeloval aj za dialogické riešenie konfliktov vo východnej časti Stredomoria.

Na modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom sa v 22. cezročnú nedeľu zhromaždilo na Námestí sv. Petra vyše tisícky veriacich. Prihovoril sa im z okna Apoštolského paláca.

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešné evanjeliové čítanie (porov Mt 16,21-27) je prepojené s evanjeliovým čítaním z minulej nedele (porov. Mt 16,13-20). Potom čo Peter, i v mene ostatných učeníkov, vyznal vieru v Ježiša ako Mesiáša a Božieho Syna, Ježiš im začína hovoriť o svojom utrpení. Počas cesty do Jeruzalema svojim priateľom otvorene vysvetľuje všetko, čo na neho čaká vo svätom meste: vopred im oznamuje tajomstvo svojej smrti a vzkriesenia, pokorenie i oslávenie. Hovorí, že bude musieť „mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych“ (Mt 16,21). Jeho slová sa ale nestretli s pochopením, lebo viera učeníkov ešte nie je zrelá a príliš sa viaže na zmýšľanie tohto sveta (porov. Rim 12,2). Myslia na víťazstvo priveľmi svetské, a preto nechápu jazyk kríža.

Pri predstave, že Ježiš môže zlyhať a umrieť na kríži, sa samotný Peter vzoprie a povie mu: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ (v. 22). Peter verí v Ježiša – je presne taký –, má vieru, verí v Ježiša, verí; chce ho nasledovať, ale neakceptuje to, že Ježišova sláva má prísť cez utrpenie. Pre Petra a ostatných učeníkov – ale aj pre nás! – je kríž nepohodlná vec, kríž je „pohoršenie“, zatiaľ čo Ježiš za „pohoršenie“ považuje útek pred krížom, dalo by sa povedať stiahnutie sa z plnenia Otcovej vôle, z poslania, ktoré mu on zveril pre našu spásu. Preto Ježiš Petrovi odpovedá: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (v. 23).

Len pred malou chvíľou Ježiš Petra chválil, sľúbil mu, že bude základom jeho Cirkvi; o desať minút neskôr ho nazýva „satan“. Ako to chápať? Stáva sa to všetkým nám! Vo chvíľach zbožnosti, zápalu, dobrej vôle, blízkosti pri ostatných, sa pozeráme na Ježiša a kráčame vpred; ale v momentoch, keď stretávame kríž, utekáme. Diabol, satan – ako hovorí Ježiš Petrovi – nás pokúša. Je to práve zlý duch, je to práve diabol, ktorý nás vzďaľuje od kríža, od Ježišovho kríža.

Potom sa Ježiš obráti na všetkých a dodá: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (v. 24). Týmto spôsobom naznačuje cestu pravého učeníka, poukazujúc na dva postoje. Prvým je „zaprieť seba samého“, čo neznamená povrchnú zmenu, ale obrátenie, úplnú premenu zmýšľania a hodnôt. Druhým postojom je vziať svoj kríž. Nejde iba o trpezlivé znášanie každodenných útrap, ale aj o nesenie s vierou a zodpovednosťou tej časti námah a utrpenia, ktoré so sebou prináša zápas proti zlu. Život kresťanov je neustály zápas. Biblia hovorí, že život veriaceho je boj: bojovať proti zlému duchu, bojovať proti Zlu.

Týmto spôsobom sa úsilie „vziať kríž“ stáva účasťou na Kristovej spáse sveta. Mysliac na to, snažme sa, aby ten kríž, čo máme doma na stene, alebo ten krížik, ktorý nosíme na krku, bol znakom našej túžby zjednotenia sa s Kristom v láskavej službe bratom, najmä tým najmenším a najzraniteľnejším. Kríž je svätým znakom Božej lásky, je znakom Ježišovej Obety, a nemožno ho zredukovať na predmet poverčivosti alebo šperk.

Zakaždým, keď sa pozrieme na obraz ukrižovaného Krista, myslime na to, že on, ako pravý Služobník Pána, uskutočnil svoje poslanie vydaním života a vyliatím svojej krvi na odpustenie hriechov. A nenechajme sa strhnúť na druhú stranu pri pokúšaní zo strany Zlého. Lebo ak chceme byť Ježišovými učeníkmi, sme povolaní ho napodobňovať, bez výhrad vydávať svoj život z lásky k Bohu a blížnemu.

Panna Mária, zjednotená so svojím Synom až po Kalváriu, nech nám pomáha necúvať pred skúškami a utrpením, ktoré vydávanie svedectva o Evanjeliu so sebou prináša pre každého z nás.

„Jubileum Zeme“ a podpora pre Maurícius

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pápež František pripomenul blížiace sa „Jubileum Zeme“, ekumenickú iniciatívu zameranú na ochranu životného prostredia:

„Drahí bratia a sestry, pozajtra, prvého septembra, bude Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenstvo. Od tohto dátumu až do 4. októbra budeme sláviť s našimi bratskými kresťanmi z rozličných cirkví a tradícií „Jubileum Zeme“, aby sme si pripomenuli 50 rokov od ustanovenia Dňa Zeme.

Pozdravujem rozličné iniciatívy vyvíjané vo všetkých častiach sveta, a medzi nimi koncert, ktorý sa dnes koná v katedrále v Port-Louis, hlavnom meste Maurícia, kde sa nedávno žiaľ odohrala ekologická katastrofa.“

Mierový apel pre východné Stredomorie

Pápež František vyslovil aj mierový apel ohľadom konfliktov vo východnej časti  Stredomorskej oblasti:

„So znepokojením sledujem napätia v oblasti východného Stredomoria, ohrozovanej viacerými ohniskami nestability. Prosím, vyzývam ku konštruktívnemu dialógu a k rešpektovaniu medzinárodnej zákonnosti na vyriešenie konfliktov, ktoré ohrozujú mier národov tohto regiónu.“

Svätý Otec vo svojej výzve neuviedol konkrétne krajiny. Ako kontext možno uviesť, že vo východnej oblasti Stredozemného mora sa v posledných týždňoch zvýšili napätia medzi Gréckom a Tureckom. Týkajú sa rozsiahlych ložísk zemného plynu a ropy, objavených pred desaťročím. Obe krajiny nedávno podpísali námorné dohody, minulý rok Turecko s Líbyou a uplynulý mesiac Grécko s Egyptom.

Grécko a Turecko sú teraz v spore o interpretáciu ich hraníc teritoriálnych vôd, a teda práv na výskum nálezísk a ťažbu spomenutých energetických zdrojov. Napätie medzi Ankarou a Aténami vzrástlo po 10. auguste v súvislosti s nasadením tureckého výskumného plavidla Oruc Reis.

Európska únia varovala Turecko, že môže čeliť sankciám, vrátane tvrdých ekonomických opatrení, ak neurobí pokrok na zníženie napätia. V uplynulú stredu Turecko uviedlo, že je otvorené pre rozhovory s Gréckom bez vopred kladených podmienok, hoci včera ohlásilo nové vojenské cvičné manévre na ďalšie dva týždne. Krajiny EÚ sa snažia vyhnúť eskalovaniu konfrontácie.

Medzi skupinami prítomnými na vatikánskom námestí Svätý Otec pozdravil osobitne spoločenstvo veriacich z Východného Timoru žijúcich v Taliansku. Ďalej okrem Talianov spomenul aj Brazílčanov, Poliakov a Argentínčanov, ktorých rozoznal podľa ich národných farieb.

(Preklady: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

Doplnené: 30.8.2020, 19:06

Videozáznam

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 augusta 2020, 16:28