Hľadaj

VATICAN-BENEDICT/GERMANY BROTHER VATICAN-BENEDICT/GERMANY BROTHER 

Počas pohrebu Mons. Georga Ratzingera prečítali list Benedikta XVI.

„Vďaka drahý Georg za všetko, čo si urobil, čo si vytrpel a čo si mi dal“. Takto sa emeritný pápež Benedikt XVI. lúči so svojím starším bratom Mons. Georgom Ratzingerom v liste, ktorý bol prečítaný počas jeho pohrebu v Regensburgskej katedrále v stredu 8. júla. Benedikt XVI. sledoval obrady v priamom prenose prostredníctvom médií z Vatikánu.

List v mene emeritného pápeža s viditeľným dojatím prečítal jeho osobný sekretár Mons. Georg Gänswein. Adresovaný bol biskupovi Regensburgu 

Mons. Rudolfovi Voderholzerovi, ktorý svätú omšu celebroval.

Mons. Georg Ratzinger zomrel vo veku 96 rokov 1. júla v Regensburgu, kde prežil väčšinu svojho života. Smrť ho zastihla týždeň po niekoľkodňovej návšteve emeritného pápeža, ktorý za ním prišiel v druhej polovici júna kvôli jeho zhoršujúcemu sa zdraviu.

List Benedikta XVI: Cor ad cor loquitur

„V tejto hodine, v ktorej poskytujete môjmu bratovi poslednú bratskú službu a vediete ho na jeho poslednej pozemskej ceste, som s vami“, píše Benedikt XVI. Zároveň v liste vyjadruje vďaku obrovskému množstvu ľudí, ktorí ho po smrti jeho brata sprevádzali prostredníctvom listov, telegramov a emailov a ponúkli mu odozvu na život a prácu Mons. Georga.

„Výraz kardinála Newmana „cor ad cor loquitur“ sa pre mňa v tejto chvíli stáva skutočnosťou. Prostredníctvom listu papiera a ďaleko za akýkoľvek papier, srdcia k sebe 

navzájom prehovárajú“, píše ďalej emeritný pápež.

Benedikt XVI. poukazuje na tri hlavné charakteristiky Mons. Georga Ratzingera.

Najprv pripomína, že jeho brat „prijal a vnímal svoje povolanie ku kňazstvu zároveň aj ako hudobné povolanie“. Mons. Georg ako dlhoročný zbormajster Regensburského dómu zažíval mnoho radostí i utrpenia a  stal sa otcovskou figúrou pre mnohých chlapcov zboru Regensburger Domspatzen.

„Chcel by som však spomenúť ďalšiu charakteristiku môjho brata“, pokračuje emeritný pápež:

„Na jednej strane je tu jeho veselá spoločenskosť, jeho humor, jeho radosť z dobrých darov stvorenstva. Zároveň však bol mužom priameho slova, nakoľko otvorene vyjadroval svoje presvedčenia. Dvadsať rokov žil v takmer totálnej slepote a tak bol z veľkej časti skutočností vylúčený. Toto veľké odoprenie bolo preňho vždy ťažké, no vždy ho prijal a vnútorne prekonal.

A nakoniec, bol vždy Božím mužom. Aj keď nevystavoval na obdiv svoju nábožnosť, skutočným centrom jeho života boli predovšetkým striedmosť a čestnosť.“

Benedikt XVI. nakoniec opätovne ďakuje za to, že mohol navštíviť svojho brata v posledných dňoch jeho života. Vysvetľuje:

„Nežiadal odo mňa, aby som ho šiel navštíviť. No cítil som, že nastal čas opäť ísť za  ním. Som hlboko vďačný za toto vnútorné znamenie, ktoré mi dal Pán. Keď som sa s ním 

lúčil v to ráno 22. júna, vedeli sme, že to bola rozlúčka navždy na tomto svete. Vedeli sme však aj to, že dobrý Boh, ktorý nám dal túto vzájomnú jednotu na tomto svete, kraľuje aj na tom druhom svete a daruje nám nové zjednotenie.

Vďaka, drahý Georg, za všetko to, čo si urobil, čo si vytrpel a čo si mi dal.“

Georg Ratzinger sa narodil 15. januára 1924 v bavorskom Pleiskirchene. Už v 11 rokoch začal hrať na organe v miestnom kostole. Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1951 vo freisingskom dóme spolu s bratom Josephom. Tridsať rokov (1964-1994) pôsobil ako zbormajster regensburskej katedrály.

Pripomeňme tiež, že Pápež František krátko po smrti Mons. Georga Ratzingera zaslal osobný kondolenčný list Benediktovi XVI., v ktorom ho zároveň uisťuje o modlitbe za neho i jeho brata.

-zk-

09 júla 2020, 10:31