Hľadaj

Anjel Pána v 16. nedeľu: Ježiš nám dáva poznať Božiu trpezlivosť

V nedeľu 19. júla pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pápež František vyjadril opätovnú podporu požiadavke globálneho a okamžitého prímeria počas humanitárnej krízy COVID-19. Reagoval aj na nové zostrenie napätia medzi Arménskom a Azerbajdžanom.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Svätý Otec z okna pozdravil na námestí stovky ľudí, ktorí prišli na stretnutie s ním. V úvodnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána a udelením požehnania sa zamyslel nad odkazom podobenstva o kúkoli (Mt 13) z evanjeliového čítania 16. cezročnej nedele.  Týmto príbehom nám „Ježiš dáva poznať Božiu trpezlivosť a otvára naše srdce nádeji,“ zhrnul pápež František.

Zlo odmietať, ale voči zlým osobám mať trpezlivosť

Zasievanie kúkoľa je dielom diabla, ktorého „zámerom je zmariť dielo spásy, spôsobiť, aby Božiemu kráľovstvu kládli prekážky ničomní pracovníci, rozsievači škandálov. Dobré semeno a kúkoľ totiž nepredstavujú abstraktné dobro a zlo, ale nás, ľudské bytosti, ktoré môžu nasledovať buď Boha alebo diabla.“

Pápež František pripomenul rozlišovanie medzi samotným zlom a dotyčným človekom:

„Zlo treba odmietať, ale voči zlým osobám treba mať trpezlivosť. Nejde o tú pokryteckú toleranciu, ktorá ukrýva dvojtvárnosť, ale o spravodlivosť ovládanú milosrdenstvom.“

Jedine Boh odmení dobrých a potrestá zlých

Napokon Svätý Otec poukázal v podobenstve na dva spôsoby vnímania dejín. Hospodár totiž vidí doďaleka, za problém, kým naopak sluhovia vidia iba samotný problém:

„Sluhom leží na srdci pole bez buriny, hospodárovi dobrá pšenica. Pán nás pozýva osvojiť si jeho pohľad, ktorý sa zameriava na dobrú pšenicu a dokáže sa o ňu postarať aj vtedy, keď pomedzi rastie burina.

Nie je dobrým spolupracovníkom Boha ten, kto sa naháňa za obmedzeniami a nedostatkami ostatných, lež ten, kto vie rozpoznať to dobro, ktoré potichu rastie na poli Cirkvi a dejín, a stará sa oň až kým nedozrie. Potom to bude Boh, a jedine on, kto odmení dobrých a potrestá zlých.“

Globálne prímerie, zmierenie medzi Arménskom a Azerbajdžanom

Po spoločnej modlitbe mariánskej antifóny Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania pápež František pokračoval reagovaním na humanitárnu a politickú situáciu vo svete:

„Drahí bratia a sestry, v tejto dobe, keď pandémia nenaznačuje, že by sa zastavila, by som chcel ubezpečiť o mojej blízkosti všetkých, ktorí čelia chorobe a jej ekonomickým a sociálnym dôsledkom. Myslím zvlášť na tie skupiny obyvateľstva, ktorých utrpeniu ešte priťažujú situácie konfliktov. V nadväznosti na nedávnu rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, obnovujem apel na globálne a okamžité zastavenie bojov, ktoré by umožnilo mier a bezpečnosť, nevyhnutné na poskytnutie potrebnej humanitárnej pomoci.

Osobitne so znepokojením sledujem ako sa v posledných dňoch vyhrotili ozbrojené napätia v regióne Kaukazu, medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Spolu s uistením o mojej modlitbe za rodiny tých, čo prišli o život pri zrážkach, žičím tomu, aby sa s úsilím medzinárodného spoločenstva a skrze dialóg a dobrú vôľu jednotlivých strán, mohlo dospieť k trvalému mierovému riešeniu, ktoré by malo na zreteli dobro týchto milovaných populácií.“  

Videozáznam

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána v plnom znení

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnom Evanjeliu (porov. Mt 13,24-43) opäť stretávame Ježiša rozhodnutého hovoriť zástupom o Božom kráľovstve v podobenstvách. Zastavím sa najmä pri tom prvom, o kúkoli, ktorým nám Ježiš dáva poznať Božiu trpezlivosť a otvára naše srdce nádeji.

Ježiš hovorí o tom, že na poli, kde bolo zasiate dobré semeno, sa objavil aj kúkoľ – v tomto výraze sú zahrnuté všetky škodlivé rastliny, ktoré zamorujú pôdu. Medzi nami, môžeme tiež povedať, že aj dnes sa pôda devastuje mnohými herbicídmi a pesticídmi, ktoré koniec-koncov škodia ako samotnej rastline, tak aj zemi a zdraviu. Ale toto je len tak na okraj.

Sluhovia teda prichádzajú k hospodárovi, aby sa dozvedeli, odkiaľ sa nabral kúkoľ; a on im odpovedá: „To urobil nepriateľ.“ (v. 28) Veď my sme zasiali dobré semeno! Nepriateľ, ktorý vedie konkurenčný boj, prišiel a urobil to. Sluhovia chceli okamžite ísť a vytrhať rastúci kúkoľ; ale hospodár im hovorí „nie“, lebo by sa riskovalo, že sa spoločne s burinou – kúkoľom – vytrhne aj pšenica. Je treba počkať na čas žatvy: vtedy sa jedno od druhého oddelí a kúkoľ sa spáli. Je to aj príbeh poučný.

Z tohto podobenstva sa dá vyčítať istý obraz dejín. Popri Bohu – hospodárovi na poli – ktorý vždy rozsieva iba dobré osivo, je aj protivník, ktorý rozsieva kúkoľ, aby zabránil pšenici rásť. Hospodár koná otvorene, za bieleho dňa, a jeho cieľom je dobrá úroda; ten druhý, protivník, však využíva temnotu noci a koná zo závisti, z nepriateľstva, aby všetko zničil.

Protivník, na ktorého naráža Ježiš má meno: je ním diabol, oponent Boha už samotným menom. Jeho zámerom je zmariť dielo spásy, spôsobiť, aby Božiemu kráľovstvu kládli prekážky ničomní pracovníci, rozsievači škandálov. Dobré semeno a kúkoľ totiž nepredstavujú abstraktné dobro a zlo, ale nás, ľudské bytosti, ktoré môžu nasledovať buď Boha alebo diabla.

Veľakrát sme mohli počuť o rodine, v ktorej vládol pokoj, potom však začali zášti, závidenia... o štvrti, kde vládol pokoj, no potom sa začali diať nepekné veci... My zvyčajne povieme: „Niekto tam prišiel zasiať kúkoľ“ alebo „táto osoba z rodiny svojimi klebetami zasieva kúkoľ“. Je to vždy zasievanie zla, ktoré ničí. A toto zakaždým robí diabol alebo naše pokušenie: keď padneme do pokušenia klebetením ničiť tých ostatných.

Zámerom sluhov je ihneď odstrániť zlo, t. j. zlé osoby, ale hospodár je múdrejší, vidí ďalej: sluhovia musia vedieť čakať, lebo znášanie prenasledovania a nevraživosti je súčasťou kresťanského povolania. Isteže, zlo treba odmietať, ale voči zlým osobám treba mať trpezlivosť. Nejde o tú pokryteckú toleranciu, ktorá ukrýva dvojtvárnosť, ale o spravodlivosť ovládanú milosrdenstvom. Ak Ježiš prišiel hľadať najprv hriešnikov, nie spravodlivých, liečiť najskôr chorých, nie zdravých (porov. Mt 9,12-13), tak aj naše konanie ako jeho učeníkov musí byť zamerané nie na odstránenie zlých ľudí, ale na ich záchranu. Ide o trpezlivosť.

Dnešné Evanjelium teda predstavuje dva spôsoby konania a vnímania dejín: na jednej strane je to pohľad hospodára, ktorý vidí doďaleka, za problém; na strane druhej je to pohľad sluhov, ktorí vidia iba ten problém. Sluhom leží na srdci pole bez buriny, hospodárovi dobrá pšenica. Pán nás pozýva osvojiť si jeho pohľad, ktorý sa zameriava na dobrú pšenicu a dokáže sa o ňu postarať aj vtedy, keď pomedzi rastie burina. Nie je dobrým spolupracovníkom Boha ten, kto sa naháňa za obmedzeniami a nedostatkami ostatných, lež ten, kto vie rozpoznať to dobro, ktoré potichu rastie na poli Cirkvi a dejín, a stará sa oň až kým nedozrie. Potom to bude Boh, a jedine on, kto odmení dobrých a potrestá zlých.

Nech nám Panna Mária pomáha chápať a napodobňovať trpezlivosť Boha, ktorý chce, aby sa nestratil nik z jeho detí, ktoré miluje otcovskou láskou.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 júla 2020, 17:06