Hľadaj

Pápež udelí páliá 54 metropolitným arcibiskupom i dekanovi Kardinálskeho zboru

Na slávnosť sv. Petra a Pavla v pondelok 29. júna bude Svätý Otec celebrovať Eucharistiu o 9.30 v Bazilike sv. Petra. Svätá omša bude spojená s udeľovaním pálií 54 novým metropolitným arcibiskupom.

Metropolitní arcibiskupi začnú prijaté páliá verejne používať pri liturgii až vo svojich diecéznych spoločenstvách. Tento rok si pálium navyše prevezme aj nový dekan Kardinálskeho kolégia, ktorým je kardinál Giovanni Battista Re. Emeritný prefekt Kongregácie pre biskupov je arcibiskupom s titulárnym suburbikárnym sídlom v Ostii.

Z 54 metropolitných arcibiskupov, ktorí tento rok dostávajú pálium pochádza najväčšia časť z Ameriky. Z Latinskej Ameriky 17, z USA a Kanady celkovo 6, z krajín Afriky 13, z Európy 9 a z rozličných častí Ázie a Oceánie súhrnne 9.

Z našej najbližšej kultúrno-geografickej oblasti sú to arcibiskup metropolita maďarského Veszprému Mons. György Udvardy, arcibiskup metropolita rumunskej Bukurešti Mons. Aurel Percá a arcibiskup metropolita litovského Kaunasu Mons. Kestutis Kévalas.

Z iných európskych krajín prijmú páliá traja Francúzi - arcibiskupi metropolitných diecéz Marseille, Tours a Bordeaux, ďalej duchovní pastieri dvoch talianskych arcidiecéz - Janova a sardínskeho Cagliari a napokon nový arcibiskup metropolita španielskeho Toleda.

Zoznam všetkých, ktorí dostanú pálium

-jb- 

27 júna 2020, 11:10