Hľadaj

Svätý Otec s arcibiskupom Welbym počas duchovnej obnovy pre predstaviteľov vlády národného zmierenia Južného Sudánu v Dome sv. Marty, 11.apr. 2019 Svätý Otec s arcibiskupom Welbym počas duchovnej obnovy pre predstaviteľov vlády národného zmierenia Južného Sudánu v Dome sv. Marty, 11.apr. 2019

Na Turíce pápež podporil ekumenické podujatie anglikánov cez video

„Prosme Ducha o dar jednoty, lebo bratstvo budeme šíriť jedine bratským nažívaním medzi sebou“. Takto hovorí pápež vo videoposolstve, ktoré premietli pri slávení Turíčnej liturgie vedenej arcibiskupom Canterbury Justinom Welbym.

Svätý Otec touto formou podporil ekumenické podujatie modlitbového hnutia „Príď kráľovstvo tvoje“ (Thy Kingdom Come). Vo videu pápež vyzýva kresťanov byť svedkami nádeje, milosrdenstva, útechy Ducha Svätého v ťažko skúšanom svete. Zároveň pozýva k modlitbe za ľudí, ktorí musia v čase pandémie robiť chúlostivé rozhodnutia na ochranu života a dôstojnosti práce.

V mnohých krajinách južnej pologule sa v období Turíc slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zoslanie Ducha Svätého predstavuje totiž moment, keď Duch svojou mocou zjednotil ľudí rozličných národov a jazykov a oni prijali prvé hlásanie o Ježišovom zmŕtvychvstaní. U nás spomínaný ekumenický týždeň vrcholí v januári na sviatok Obrátenia sv. Pavla.

Hnutie „Príď kráľovstvo tvoje“, ktoré organizuje spomínané ekumenické podujatie, vzniklo na podnet arcibiskupa Welbyho v roku 2016 v rámci Anglikánskej cirkvi a prerástlo do medzinárodnej a ekumenickej podoby. Kresťanov vedie k spoločnej modlitbe za evanjelizáciu sveta.

Pápež František nahral videoposolstvo pre Thy Kingdom Come aj minulý rok, počas duchovnej obnovy, ktorú zorganizovali spolu s arcibiskupom Welbym vo Vatikáne pre predstaviteľov vlády národného zmierenia Južného Sudánu. Arcibiskup Canterbury vtedy osobne nahral príhovor pápeža Františka na svoj mobil priamo v Dome sv. Marty.

Na Turíce Boh nakazil svet životom: vybrané časti videoposolstva

„Drahí bratia a sestry, s radosťou sa spájam s arcibiskupom Welbym a s vami všetkými, aby som sa podelil s tým, čo nosím v srdci. Sú Turíce: pripomíname si deň, kedy Duch Boží mocne zostúpil. Od toho dňa sa Boží život rozšíril medzi nami, prinášajúc nám novú nádej, dovtedy nepoznaný pokoj a radosť. Na Turíce Boh nakazil svet životom. Ako je to všetko v rozpore s nákazou smrti, ktorá už mesiace napáda Zem! Takže, nikdy tak, ako dnes, nebolo nevyhnutné vzývať Ducha Svätého, aby vylial Boží život, lásku, do našich sŕdc. Veď na to, aby bola budúcnosť lepšou, sa musí stať lepším naše srdce. (...)

Milovaní, to, čo sme prijali, musíme darovať: sme povolaní rozširovať útechu Ducha, blízkosť Boha. (...)

Ako veľmi by som chcel, aby sme ako kresťania boli ešte väčšmi a pospolu svedkami milosrdenstva pre tvrdo skúšané ľudstvo. Prosme Ducha o dar jednoty, lebo bratstvo budeme šíriť jedine bratským nažívaním medzi sebou. Nemôžeme žiadať od ľudstva, aby bolo jednotné, ak my ideme odlišnými cestami. (...)

Duch Svätý obdarúva múdrosťou a radou. V týchto dňoch ho zvolávajme na tých, ktorí musia robiť chúlostivé a urgentné rozhodnutia, aby chránili ľudský život a dôstojnosť práce. Do tohto nech sa investuje: do zdravia, práce, odstraňovania nerovností a chudoby.

S naliehavosťou ako nikdy predtým potrebujeme pohľad bohatý na ľudskosť: nemôžeme sa odznova naháňať za vlastnými úspechmi bez toho, aby sme sa nestrachovali o toho, kto ostal pozadu. A hoci by aj mnohí zostali naďalej tak robiť, Pán nás žiada zmeniť kurz. (...) Potrebujeme byť jednotní, aby sme čelili pandémiám, ktoré sa šíria:  pandémii vírusu, ale aj pandémii hladu, vojny, opovrhovania životom, ľahostajnosti.

Videoposolstvo pápeža Františka pre Thy Kingdom Come

-zk-  

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 júna 2020, 12:03