Hľadaj

Svätý Otec prijal členov Centra Astalli v marci 2019 Svätý Otec prijal členov Centra Astalli v marci 2019  

Pápež poďakoval združeniu Astalli za obranu práv utečencov i v dobe pandémie

Riaditeľ talianskej Jezuitskej služby pre utečencov (JRS) páter Camillo Ripamonti dostal list od Svätého Otca, v ktorom ďakuje za príklad „kultúry prijímania“, vydávaný Centrom Astalli. Organizácia so sídlom v Ríme pomáha utečencom pri ich začleňovaní do spoločnosti v rámci Talianska a pri obhajovaní ich práv. Pápež uisťuje všetkých spolupracovníkov o svojej modlitbe a povzbudzuje ich v ďalšej činnosti.

Výročná správa Centra Astalli publikovaná 20. mája hovorí o „pozastavených životoch“ migrantov, uviaznutých v zovretí medzi pandémiou, blokujúcou alebo spomaľujúcou každodenný život, a neistotou, ktorá sprevádza každý deň tých, čo začínajú od nuly v novej krajine. Čísla správy uvádzajú viac ako 20 tisíc ľudí, ktorí prišli do Centra Astalli v roku 2019 ako utečenci a žiadatelia o azyl. Väčšina z nich, až 11 tisíc, sa kontaktovala priamo v Ríme.

Pápež František zvlášť prejavil svoju blízkosť tým, ktorých medzinárodné právo definuje ako „utečenci“. V liste povzbudzuje spolupracovníkov Centra Astalli týmito slovami: „Vy ich prijímate s bratskou láskou: som vám všetkým duchovne blízko modlitbou a láskou a vyzývam vás dôverovať a udržiavať nádej vo svet pokoja, spravodlivosti a bratstva medzi národmi.“

Činnosť Centra Astalli je Svätému Otcovi dobre známa. V liste ocenil obzvlášť odvahu, „s ktorou čelí migračnej výzve predovšetkým v tejto chvíli, ktorá je pri práve na azyl delikátna, pričom ide o tisíce osôb, ktorí utekajú pred vojnou, prenasledovaním a ťažkými humanitárnymi krízami“.

Svoj list uzatvára Svätý Otec želaním: „Kiež váš príklad vzbudí v spoločnosti obnovu úsilia o autentickú kultúru prijímania a solidarity“.

-mh, jb-

(Doplnené: 30.5.2020, 9:59)

29 mája 2020, 14:08