Hľadaj

Fra' Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto so Svätým Otcom na audiencii v júni 2018 Fra' Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto so Svätým Otcom na audiencii v júni 2018 

Svätý Otec telegramom kondoloval k úmrtiu veľmajstra Maltézskeho rádu

Pápež František zaslal kondolenčný telegram v súvislosti so smrťou veľmajstra Zvrchovaného maltézskeho rádu Fra' Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Adresátom je dočasný vedúci rádu Fra’ Ruy Gonçalo Do Valle Peixoto de Villas Boas.

Svätý Otec v telegrame vyjadruje úprimnú sústrasť celému Maltézskemu rádu. Fra' Giacomo bol „horlivým človekom kultúry a viery“, píše pápež. Zároveň pripomína jeho „statočnú vernosť Kristovi a Evanjeliu, spojenú s veľkodušným nasadením sa pri vykonávaní svojho úradu s duchom služby pre dobro Cirkvi, ako aj jeho obetavosť voči tým najviac trpiacim ľuďom“.

Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto zomrel 29. apríla v Ríme vo veku 75 rokov.

-zk-

30 apríla 2020, 12:33