Hľadaj

Svätý Otec v roku 2015 osobne pobudol v modlitbe pred Turínskym plátnom pri návšteve mesta Svätý Otec v roku 2015 osobne pobudol v modlitbe pred Turínskym plátnom pri návšteve mesta 

Pápež sa v duchu pripája k modlitbe pred Turínskym plátnom na Bielu sobotu

Pápež František sa duchovne pripája k mimoriadnej modlitbe pred odhaleným Turínskym plátnom, ktorú prostredníctvom médií budú vysielať na Bielu sobotu 11. apríla o 17. hodine do celého sveta z kaplnky Turínskeho dómu. V liste arcibiskupovi Turína Mons. Nosigliovi to Svätý Otec vyjadril nasledovne:

„Pripájam sa aj ja k vašej modlitbe, obracajúc pohľad na muža z Turínskeho plátna, v ktorom rozpoznávame črty Pánovho služobníka, ktoré Ježiš naplnil vo svojom utrpení: «Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie [...]. On niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil [...]. Bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení» (Iz 53,3,4-5).

V tvári muža z Turínskeho plátna vidíme aj tváre 

mnohých chorých bratov a sestier, osobitne tých najosamelejších a tých, ktorým sa dostáva najmenej starostlivosti; ale aj všetky obete vojen a násilností, otroctiev a prenasledovaní.

Ako kresťania vo svetle Písma v tomto plátne kontemplujeme ikonu Pána Ježiša, ktorý bol ukrižovaný, umrel a vstal z mŕtvych. Jemu sa zverujeme, v neho dôverujeme. Ježiš nám dáva silu čeliť každej skúške s vierou, s nádejou a s láskou, v istote, že Otec vždy počúva svoje deti, ktoré k nemu volajú a zachraňuje ich.“

V závere listu pápež František udeľuje požehnanie celej Turínskej arcidiecéze, osobitne chorým, i tým, ktorí sa o nich starajú.

Priamy prenos z modlitby pred Turínskym plátnom prinesie slovenská katolícka televízia Lux.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 apríla 2020, 21:33