Hľadaj

1585482769808.jpg

Pápež podporil výzvu generálneho tajomníka OSN zastaviť vojny v kríze Covid-19

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 29. marca pápež František vyzval k zastaveniu vojen a posilneniu bratstva v rámci jednej ľudskej rodiny pri čelení kríze koronavírusu. Podporil tak apel generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na zastavenie všetkých ozbrojených bojov vzhľadom na pandémiu, ktorá má dramatický dopad na celé ľudstvo.

V televíznom prenose z pápežskej bibliotéky pápež František po modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania predniesol túto mimoriadnu výzvu:

„Drahí bratia a sestry, v predošlých dňoch 

generálny tajomník OSN vydal apel na „globálne a okamžité zastavenie bojov vo všetkých kútoch sveta“, vzhľadom na súčasnú krízu kvôli Covidu-19, ktorý nepozná hraníc. Je to výzva na úplné zastavenie bojov.

Pripájam sa k tým, ktorí prijali tento apel a všetkých pozývam k jeho napĺňaniu zastavením každej formy vojnového násilia, podporou vytvárania koridorov pre humanitárnu pomoc, otvorenosťou pre diplomaciu a pozornosťou voči tým, ktorí sú v situáciách väčšej zraniteľnosti.

Kiež spoločné nasadenie sa proti pandémii privedie všetkých k uznaniu našej potreby posilniť bratské putá ako členovia jednej ľudskej rodiny. Osobitne nech vzbudí u zodpovedných krajín i iných zainteresovaných obnovené úsilie o prekonanie rivalít. Konflikty sa nevyriešia prostredníctvom vojny! Je nevyhnutné prekonať antagonizmy a spory prostredníctvom dialógu a konštruktívneho hľadania pokoja.“

Výzva k solidarite s ohrozenými skupinami, zvlášť v preplnených väzniciach

Po týchto slovách Svätý Otec pridal ďalšiu výzvu k solidarite s ohrozenými skupinami, medzi ktoré patria obyvatelia domovov dôchodcov, kasární a väzníc:  

„V tejto chvíli moje myšlienky vedú osobitným spôsobom ku všetkým ľuďom, ktorí trpia zraniteľnosťou, pretože sú nútení žiť v skupine: v domovoch dôchodcov, kasárňach... Osobitným spôsobom by som chcel spomenúť ľudí vo väzeniach. Čítal som oficiálnu nótu Komisie pre ľudské práva, ktorá hovorí o probléme preplnených väzníc, ktoré by sa mohli stať jednou tragédiou. Žiadam autority, aby boli citlivé na tento závažný problém a aby prijali nevyhnutné opatrenia na predídenie budúcim tragédiám.“

Pápež sa s veriacimi na diaľku rozlúčil svojím zvyčajným spôsobom, pridal navyše aj opätovné uistenie o svojej modlitbe:

„Všetkým želám požehnanú nedeľu. Prosím vás, nezabudnite sa za mňa modliť, ja sa modlím za vás. Dobrú chuť k obedu a dovidenia.“

-zk, jb-

29 marca 2020, 13:58