Hľadaj

Pápež František v katechéze pokračoval v cykle o blahoslavenstvách Pápež František v katechéze pokračoval v cykle o blahoslavenstvách

Generálna audiencia cez médiá: Milosrdenstvo ako vzduch na dýchanie

Niet kresťanstva bez milosrdenstva. Milosrdenstvo Boha je naše oslobodenie a naše šťastie. Nemôžeme si dovoliť byť bez neho: je ako vzduch na dýchanie. Týmito myšlienkami sa pápež František prihovoril v stredu 18. marca pri generálnej audiencii organizovanej už po druhý raz čisto cez médiá. Pokračoval pri nej v cykle o Ježišových blahoslavenstvách.

Zuzana Klimanová - Vatikán

V katechéze sa Svätý Otec zameral na piate blahoslavenstvo, jemu osobitne blízke: «Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7). Na záver oznámil, že vo štvrtok 19. marca o 21.00 sa zjednotí v modlitbe ruženca a prosbách na príhovor sv. Jozefa s veriacimi celého Talianska a ich biskupmi.  Pripomenul aj piatkovú pôstnu iniciatívu „24 hodín pre Pána“, ktorá však bude mať tentoraz vzhľadom na riziko prenosu koronavírusu individuálny charakter.

Stredajšia katechéza sa kvôli šíriacej sa epidémii opäť vysielala v strímingu z knižnice Apoštolského paláca, len za prítomnosti prekladateľov do svetových jazykov.

Téma dnešnej katechézy Svätému Otcovi pripomenula jeho prvý pápežský príhovor pri modlitbe Anjel Pána spred siedmich rokov. Ako povedal, odvtedy vnímal osobitné poslanie šíriť posolstvo o milosrdenstve: „V ten deň som veľmi silno pocítil, že toto je posolstvo, ktoré mám vydávať ako Rímsky biskup: milosrdenstvo“.

Tajomstvo milosrdenstva: odpúšťaním je nám odpustené

Pápež vysvetlil, že darované a prijaté odpustenie idú ruka v ruke a nedajú sa oddeliť. Odpustiť je veľmi ťažká vec, niekedy sa dokonca zdá, že je to nemožné. Sami to nezvládneme, a preto nám treba prosiť o Božiu milosť. Nápomocná je i myšlienka, že všetci sme dlžníkmi a potrebujeme milosrdenstvo:

„Toto je tajomstvo milosrdenstva: odpúšťaním je nám odpustené. Preto nás Boh predchádza a odpúšťa nám on ako prvý. Prijatím jeho odpustenia sa aj my stávame schopnými odpúšťať. Tak sa naša vlastná bieda a nedostatok spravodlivosti stávajú príležitosťou, aby sme sa otvorili pre nebeské kráľovstvo, pre väčšiu mieru, pre mieru Božiu, ktorou je milosrdenstvo.“

„Milosrdenstvo nie je len jednou dimenziou spomedzi iných, ale je centrom kresťanského života“, zdôraznil pápež:

„Neexistuje kresťanstvo bez milosrdenstva. Ak nás celé naše kresťanstvo nevedie k milosrdenstvu, pomýlili sme si cestu, pretože milosrdenstvo je jediný skutočný cieľ každej duchovnej cesty. Ono je jedným z najkrajších plodov lásky k blížnemu.“

Prežime „24 hodín pre Pána“ v súkromnej modlitbe

Kvôli aktuálnej pandémii došlo v mnohých krajinách k zrušeniu verejných cirkevných aktivít. Jednou z nich je aj kajúca iniciatíva „24 hodín pre Pána“, vysvetlil Svätý Otec a veriacich vyzval prežívať ju aspoň prostredníctvom súkromnej modlitby:

„V najbližší piatok a sobotu 20. – 21. marca sa uskutoční iniciatíva „24 hodín pre Pána“. Je to dôležité podujatie Pôstneho obdobia vzhľadom na modlitbu a pristúpenie ku sviatosti zmierenia. Žiaľ, v Ríme, v Taliansku a iných krajinách sa táto iniciatíva nebude môcť uskutočniť zvyčajnou formou v dôsledku pohotovosti pre koronavírus.

Každopádne, vo všetkých ďalších častiach sveta bude táto pekná tradícia pokračovať. Povzbudzujem veriacich, aby úprimným spôsobom pristúpili k Božiemu milosrdenstvu v spovedi a aby sa modlili osobitne za tých, na ktorých doľahla skúška pandémie.

Tam, kde sa nebude dať sláviť „24 hodín pre Pána“, som si istý, že sa tento kajúci moment bude dať prežívať prostredníctvom osobnej modlitby.“

V ťažkých chvíľach vzývajme sv. Jozefa

V rámci pozdravov adresovaných mladým ľuďom, seniorom, chorým a mladomanželom pápež pripomenul aj blížiaci sa sviatok sv. Jozefa:

„Zajtra budeme sláviť Slávnosť sv. Jozefa. Vo svojom živote, v práci, v rodine, v radosti i žiali vždy hľadal a miloval Pána, zasluhujúc si oslavu Písma ako muž spravodlivý a múdry. Vždy ho s dôverou vzývajte, osobitne v ťažkých chvíľach, a zverte tomuto veľkému svätcovi váš život.“

Taliansko sa zjednotí v modlitbe 19. marca

O mocný príhovor sv. Jozefa i Panny Márie bude zajtra prosiť celé Taliansko. Šírenie sa nákazy Covid-19 ešte stále stúpa, hoci sa už začínajú objavovať odhady, že kulminačný bod by mohol nastať v priebehu nasledujúceho týždňa. V urgentnej situácii miestni biskupi vyzvali všetkých veriacich, aby sa 19. marca o 21. hodine duchovne zjednotili v modlitbe ruženca. K ich apelu sa pridal aj Svätý Otec týmito slovami:

„Osvojujem si výzvu talianskych biskupov, ktorí v tejto situácii zdravotnej pohotovosti vyhlásili moment modlitby pre celú krajinu. Každá rodina, každý veriaci, každá rehoľná komunita: všetci duchovne zjednotení zajtra o 21. hodine pri modlitbe ruženca, s tajomstvami svetla. Ja vás budem sprevádzať odtiaľto.

K žiariacej a premenenej Kristovej tvári a k jeho Srdcu nás vedie Mária, Božia Matka, Uzdravenie nemocných, na ktorú sa obraciame modlitbou ruženca, pod láskyplným pohľadom sv. Jozefa, Ochrancu Svätej rodiny a našich rodín. Prosíme ho, aby osobitným spôsobom ochraňoval našu rodinu - naše rodiny -, zvlášť chorých a tých, čo sa o nich starajú: lekárov, sestry, zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí riskujú život pri tejto službe.“

Videozáznam

Katechéza Svätého Otca o blahoslavenstvách (6)

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo

Biblickým úvodom ku katechéze bol úryvok z Evanjelia podľa Lukáša: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám» (Lk 6,36-38).

Plné znenie katechézy

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sa pristavíme pri piatom blahoslavenstve, ktoré hovorí: «Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7). Toto blahoslavenstvo má jednu osobitosť. Je to jediné z blahoslavenstiev, v ktorom sa príčina šťastia a jeho ovocie zhodujú: milosrdenstvo. Tí, čo praktizujú milosrdenstvo, nájdu milosrdenstvo, budú zahrnutí milosrdenstvom.

Táto téma vzájomnosti odpustenia nie je prítomná len 

v tomto blahoslavenstve, ale v Evanjeliu ju nachádzame opakovane. Ako ináč by to mohlo byť? Milosrdenstvo je samotným srdcom Boha! Ježiš hovorí: «Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám» (Lk 6,37). Vždy tá istá vzájomnosť. A Jakubov list potvrdzuje, že «milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom» (2,13).

No predovšetkým v Otčenáši sa modlíme: «Odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom»
(Mt 6,12); a táto žiadosť sa ako jediná opakuje na záver: «Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy» (Mt 6,14-15; porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi - KKC, 2838).

Sú tu dve veci, ktoré nemožno oddeľovať: odpustenie dané a odpustenie prijaté. Mnoho ľudí však má ťažkosti, nedokážu odpustiť. Mnohokrát je prijaté zlo tak veľké, že dokázať odpustiť sa nám zdá akoby vyštverať sa na vysokánsky vrch – nesmierna námaha. A niekto si povie: nedá sa to, toto jednoducho nejde.

Táto skutočnosť vzájomnosti milosrdenstva poukazuje na to, že potrebujeme obrátiť perspektívu naopak. Sami to nedokážeme, žiada si to Božiu milosť, musíme o ňu prosiť. Veď ak piate blahoslavenstvo sľubuje, že nájdeme milosrdenstvo a v Otčenáši prosíme o odpustenie vín, znamená to, že sme v zásade dlžníkmi a nutne potrebujeme nájsť milosrdenstvo!

Všetci sme dlžníkmi. Všetci. Voči Bohu, ktorý je tak veľkodušný, i voči bratom. Každý človek vie, že nie je takým otcom či matkou, akým by mal byť, takou manželkou či manželom, takým bratom či sestrou, akým by mal byť. V živote sme všetci „v deficite“. A potrebujeme milosrdenstvo. Vieme, že aj my sme spáchali zlo, vždy niečo chýba z dobra, ktoré sme mali vykonať.

Avšak práve táto naša chudoba sa stáva silou pre odpustenie! Sme dlžníkmi, a ak sa nám nameria takou mierou, akou meriame druhých (porov. Lk 6,38), ako sme to počuli v úvode, potom sa nám oplatí rozšíriť mieru a prepáčiť dlhy, odpustiť. Každý musí pamätať na to, že potrebuje odpúšťať druhým, že sám potrebuje odpustenie a že potrebuje trpezlivosť.

Toto je tajomstvo milosrdenstva: odpúšťaním je nám odpustené. Preto nás Boh predchádza a odpúšťa nám on ako prvý (porov. Rim 5,8). Prijatím jeho odpustenia sa aj my stávame schopnými odpúšťať. Tak sa naša vlastná bieda a nedostatok spravodlivosti stávajú príležitosťou, aby sme sa otvorili pre nebeské kráľovstvo, pre väčšiu mieru, pre mieru Božiu, ktorou je milosrdenstvo.

Odkiaľ sa rodí naše milosrdenstvo? Ježiš nám povedal: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36). Čím viac lásky prijmeme od Otca, tým viac milujeme (porov. KKC, 2842). Milosrdenstvo nie je len jednou dimenziou spomedzi iných, ale je centrom kresťanského života: niet kresťanstva bez milosrdenstva (porov. Sv. Ján Pavol II., Enc. Dives in miseriordia, 1980; Bula Misericordiae vultus, 2015; Apošt. list Misericordia et misera, 2016).

Ak nás celé naše kresťanstvo nevedie k milosrdenstvu, pomýlili sme si cestu, pretože milosrdenstvo je jediný skutočný cieľ každej duchovnej cesty. Ono je jedným z najkrajších plodov lásky k blížnemu (porov. KKC, 1829).

Pamätám si na voľbu tejto témy počnúc už od prvého Anjel Pána, ktoré som ako pápež mal predniesť: milosrdenstvo. A toto sa mi veľmi hlboko vrylo ako posolstvo, ktoré by som ako pápež mal vždy vydávať; posolstvo, ktoré tu musí byť každodenne: milosrdenstvo.

Pamätám si, že v ten deň som mal aj tak trochu trúfalý postoj urobiť reklamu knihe o milosrdenstve, ktorá vtedy práve vyšla od kardinála Kaspera. A v ten deň som veľmi silno pocítil, že toto je posolstvo, ktoré mám vydávať ako Rímsky biskup: milosrdenstvo, milosrdenstvo, prosím vás, odpustenie.

Milosrdenstvo Boha je naše oslobodenie a naše šťastie. My žijeme z milosrdenstva a nemôžeme si dovoliť byť bez milosrdenstva: je ako vzduch na dýchanie. Sme príliš úbohí na to, aby sme si kládli podmienky; potrebujeme odpúšťať, pretože potrebujeme, aby nám bolo odpustené.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 marca 2020, 15:59