Hľadaj

Vatican News

Pápež únii výstav a veľtrhov: Posilňujte solidaritu a kultúru stretnutia

Vo Vatikáne sa vo štvrtok 6. februára pápež František na osobitnej audiencii prihovoril účastníkom stretnutia Únie medzinárodných veľtrhov (UFI – Unione delle Fiere Internazionali).

Miroslava Holubíková - Vatikán

V dňoch 4. - 7. februára sa v Ríme konal Svetový samit o trhoch a výstavách, pri ktorého príležitosti sa jeho účastníci stretli s pápežom Františkom. Na audiencii sa v počte 130 ľudí zúčastnili najmä členovia Únie medzinárodných trhov, ktorí tento samit organizujú, a sú z viac ako 86 krajín sveta.

Podľa Svätého Otca výstavy a veľtrhy majú v prípade profesionality „pozitívny vplyv nielen na regionálne ekonomiky a trhy práce, ale ponúkajú aj významné príležitosti na to, aby ukázali celému svetu bohatú rozmanitosť a krásu miestnych kultúr a ekosystémov.“ Pápež ďalej uviedol, že ich práca je významná pre dobro spoločného domu:

„Obzvlášť medzinárodné výstavy prispievajú k rastu kultúry stretnutia, ktorá posilňuje putá solidarity a podporuje vzájomné obohatenie medzi členmi ľudskej rodiny (porov. Apoštolská exhort. Evangelii gaudium, 220). Vaša práca má preto rozmer, ktorý ju presahuje. Ako služba spoločnému dobru by mala podporovať inklúziu, starostlivosť o spoločný dom a integrálny rozvoj jednotlivcov a národov. Tieto etické záujmy nie sú sekundárne, ale sú podstatné pre budovanie ekonómie, v ktorej finančné výnosy nepredstavujú jedinú premennú na meranie úspechu.“

Svätý Otec František na záver prítomným návštevníkom pripomenul, že zo samotnej povahy rozsiahlej výstavy je potrebná komplexná spolupráca prevádzkovateľov, ktorá vychádza zo širokej škály organizátorov, pracovníkov, komerčných odvetví, občianskych združení a pod., takže sú tieto podujatia schopné vytvoriť sieť dobrých ľudských vzťahov, ktoré trvajú aj po podujatí.

07 februára 2020, 11:24