Hľadaj

Biskupi na konferencii Hnutia Fokoláre v Trente, 8. feb. 2020 Biskupi na konferencii Hnutia Fokoláre v Trente, 8. feb. 2020 

Pápež pozdravil biskupov a priateľov hnutia Fokoláre pri storočnici Chiary Lubichovej

Pápež František pozdravil formou posolstva skupinu biskupov a priateľov hnutia Fokoláre, ktorí sa stretli v rodisku Božej služobníčky Chiary Lubichovej pri storočnici jej narodenia. Prítomných bolo 7 kardinálov a 137 biskupov z 50 krajín sveta.

Hnutie Fokoláre, známe aj ako Máriino dielo, zorganizovalo 8. - 9. februára v talianskom Trente a 10. - 11. februára v Loppiane konferenciu s názvom „Charizma v službách Cirkvi a ľudstva“. Podujatie pri príležitosti storočnice narodenia Chiary Lubichovej, zakladateľky hnutia Fokoláre, otvorila predsedníčka hnutia Mária Voceová. Posolstvo pápeža Františka prečítal kardinál Francis X. Kriengsak Kovithavanij, arcibiskup Bangkoku.

Svätý Otec v posolstve pripomenul, že „charizmatické dary sú spolu s hierarchickými darmi podstatné pre misiu Cirkvi“. Vyjadril radosť zo slávnostného podujatia:

„Teším sa naozaj vašej oslave na medzinárodnej konferencii, ktorá vás spojila najprv v Trente a potom v Loppiane pri príležitosti storočnice narodenia Božej služobnice Chiary Lubichovej s cieľom prehĺbiť význam a prispenie charizmy jednoty k dnešnej službe poslaniu Cirkvi ako evanjelizačného spoločenstva.“

Citujúc apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium Svätý Otec ďalej píše, že „charizmy sú dary Ducha začlenené do tela Cirkvi, zamerané do stredu, ktorým je Kristus: z neho potom vychádzajú sformované do evanjelizačných podnetov“ (EG, 130).

O charizme jednoty, vlastnej hnutiu Fokoláre, hovorí v posolstve Svätý Otec ako o jednej z tých osobitných milostí pre našu dobu, o ktorých sa vyjadril Druhý vatikánsky koncil vo vieroučnej konštitúcii o Cirkvi Lumen gentium (č. 12).

Pápež František zároveň upriamil fokolarínov na ústredné miesto Ukrižovaného Ježiša a na pôsobenie Ducha Svätého, ktorý nás pobáda učiť sa od Panny Márie:

„Duch Svätý pozýva zvoliť si ako jednotiaci moment nášho nasledovania a ako jediný kompas našej služby Ukrižovaného Ježiša – Chiara Lubichová by dodala „opusteného“ (porov. Mk 15,34, Mt 27,46) – ktorý sa zjednotil so všetkými, počnúc od tých posledných, vylúčených, odpisovaných, aby im priniesol svetlo, radosť a pokoj.

Duch Svätý otvára dialóg dobročinnej lásky a pravdy s každým človekom, so všetkými kultúrami, náboženskými tradíciami, ideovými presvedčeniami, aby budoval v stretnutí novú civilizáciu lásky. Duch Svätý nás uvádza do Máriinej školy, kde sa učíme, že to, čo má platnosť a čo vytrvá, je láska“.

-mh, jb-     

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 februára 2020, 17:23