Hľadaj

Svätí bratia Cyril a Metod, patróni Európy Svätí bratia Cyril a Metod, patróni Európy

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda pápež pozdravil celošpanielsky kongres laikov

Na sviatok patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda zaslal Svätý Otec František posolstvo do Španielska, kde sa 14. – 16. februára koná v Madride Národný kongres laikov. Svätých bratov dal za vzor evanjelizácie schopnej osloviť súčasníkov zrozumiteľným jazykom a budovať životaschopné cirkevné spoločenstvo.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V liste adresovanom predsedovi Konferencii biskupov Španielska kardinálovi Ricardovi Blázquezovi Pérezovi Svätý Otec píše o dôležitosti synodálnosti v zmysle spoločného kráčania, v záujme vzájomného obohatenia a rastu spoločenstva. Témou španielskeho Národného kongresu laikov je „Boží ľud vo vykročení“ (Pueblo de Dios en salida).

Pápež František vo svojom posolstve okrem iného píše:

„Je význačné, že začínate tento kongres v deň, keď si Cirkev spomína na svätých Cyrila a Metoda, patrónov Európy. Oni podnietili veľkú evanjelizáciu na tomto kontinente, keď prinášali posolstvo Evanjelia tým, ktorí ho nepoznali, urobiac ho zrozumiteľným a blízkym ľuďom svojej doby, novým jazykom a novými formami.

Svojím dômyslom a svedectvom boli schopní prinášať svetlo a radosť Evanjelia problematickému a nepriateľsky naladenému svetu. Ovocie bolo vidno v tom, ako mnohí uverili a priľnuli k viere, vytvoriac spoločenstvo. Jedna časť Božieho ľudu začala kráčať v tomto rozsiahlom regióne kontinentu, a pokračuje v tom až dodnes pod ochranou týchto dvoch bratov – evanjelizátorov.“

Svätý Otec ďalej zdôraznil potrebu správne chápať charakter Cirkvi, ktorá je Božím ľudom, povolaným prežívať vieru nie individualisticky, ale ako spoločenstvo:

„Nie sme nejakou ďalšou asociáciou navyše, ani mimovládnou organizáciou, ale Božou rodinou zhromaždenou okolo toho istého Pána. Keď na to pamätáme, vedie nás to ku každodennému prehlbovaniu sa vo viere: je to dar, ktorý prežívame v liturgii, spoločnej modlitbe celej Cirkvi, a ktorý musíme ohlasovať.“

Tento Boží ľud vo svojom vykročení smerom von píše dejiny nie ako niečo vopred nalinajkované, ale tak ako ich dostáva do daru, akoby písal na čistý list, pokračuje v posolstve do Madridu pápež František:

„Misijný príkaz je stále aktuálny a obracia sa na nás svojou odvekou silou, aby sa rozozvučal vždy nový hlas Evanjelia v tomto svete, v ktorom žijeme, osobitne v tejto starej Európe, v ktorej badať, ako je Dobrá zvesť pridúšaná toľkými hlasmi smrti a zúfalstva.“

Božie slovo treba ohlasovať s pasiou a radosťou, kladie na srdce španielskym laikom Svätý Otec. Kresťanské svedectvo sa takto dostane aj cez najvyššie múry, ktoré izolujú a vylučujú:

„Ju tu váš čas, muži a ženy zaangažovaní vo svete kultúry, politiky, priemyslu..., aby ste svojím spôsobom života boli schopní prinášať novosť a radosť Evanjelia tam, kde ste. Povzbudzujem vás, aby ste žili svoje povolanie pohrúžení vo svete, načúvajúc, s Bohom a s Cirkvou, pulzu svojich súčasníkov, národa.

A prosím vás, aby ste sa za každú cenu vyhli „pokušeniam“ laika v Cirkvi, ktorými môže byť klerikalizmus, ktorý je pliagou a uzatvára nás do sakristie, ako aj predháňanie sa a cirkevný kariérizmus, rigídnosť a negativizmus..., ktoré udúšajú to osobité vo vašom povolaní k svätosti v súčasnom svete.“   

Svoje posolstvo uzatvára Svätý Otec prosbou o modlitbu a požehnaním. Ešte predtým však vyslovuje španielskym laikom svoje žičenie:

„Nech vo vás stále rezonuje Pánov príkaz: Choďte a ohlasujte Evanjelium!“

-jb-

Aktualizované: 14.2.2020, 16:26  

14 februára 2020, 13:15