Hľadaj

Vatican News

Mladí kňazi a mnísi z východných ortodoxných cirkví navštívili pápeža

Vatikán tento týždeň navštívila spoločná delegácia viacerých východných ortodoxných cirkví. Dve desiatky mladých kňazov a mníchov zo starobylej arménskej, koptskej i ďalších cirkví prijal Svätý Otec František na audiencii v piatok 21. januára.

Delegáciu ortodoxných cirkví viedol zástupca Arménskej apoštolskej cirkvi pri Svätej stolici, arcibiskup Khajag Barsamian spolu s predstaviteľom Koptskej cirkvi, biskupom Mons. Anbaom Barnabaom el-Suryanim. Pápež František vo svojom príhovore ich návštevu prirovnal k radostnej návšteve Panny Márie u Alžbety:

„Ako Mária a Alžbeta, aj cirkvi nesú v sebe rôzne dary Ducha, aby zdieľali vzájomnú radosť a dobro. Keď teda my, kresťania rôznych cirkví, sa navštevujeme, stretáme sa v láske k Pánovi, máme milosť vymeniť si navzájom tieto dary.“

Svätý Otec uviedol, že v tomto zmysle je ich návšteva príležitosťou pre vzájomné prehĺbenie poznania cirkví. Potom citoval slová apoštola Pavla: «Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi.» (1 Kor 1,4) a pokračoval slovami:

„Aj ja dnes vzdávam vďaku z rovnakého dôvodu, za Božiu milosť, ktorú ste dostali. Všetko pochádza odtiaľto, od vnímania milosti, od rozpoznania milostivého Božieho konania, od viery, že on je protagonistom dobra, ktoré je v nás. Toto je krása kresťanského pohľadu na svet.“

„Pán je šťastný z tohto bratstva medzi nami.“ Pri týchto slovách pápež František zároveň všetkých povzbudil, aby naďalej boli „semiačkami viery a nádeje“ vo svedectve tradícií svojich ortodoxných cirkví.

„Nech sa vaša prítomnosť stane malým plodným semiačkom, ktoré dá vyklíčiť viditeľnému spoločenstvu medzi nami, tej plnej jednote, ktorú si Ježiš tak vrúcne prial.“  

Svätý Otec vyjadril nádej, že sa mladí kňazi a mnísi necítili v Ríme ako hostia, ale „ako bratia medzi bratmi“. Na záver sa s nimi spoločne pomodlil modlitbu Otčenáš, každý vo svojom vlastnom jazyku.

-mh-  

21 februára 2020, 13:03