Hľadaj

1581333757350.JPG

Kolumbovi rytieri na púti v Ríme: 100 rokov dobročinnosti

Katolícku charitatívnu organizáciu „Kolumbovi rytieri“ (Knights of Columbus) pri príležitosti 100. výročia jej pôsobenia v Ríme prijal v pondelok 10. februára Svätý Otec František na osobitnej audiencii. Kolumbovi rytieri, založení v roku 1882 v USA, majú dnes po celom svete viac ako 1,7 milióna členov.

Asi stovka členov rytierskeho bratstva pomenovaného na počesť cestovateľa Krištofa Kolumba prišla na púť do Vatikánu, aby sa pri jubileu založenia miestnej organizácie v Ríme povzbudili slovami pápeža Františka a prijali jeho požehnanie do ďalších charitatívnych aktivít, ktorým sa venujú. Svätý Otec ich privítal slovami:

„Prešlo storočie odkedy môj predchodca Benedikt XV. pozval Kolumbových rytierov, aby po prvom hrôzostrašnom svetovom konflikte zaobstarali humanitárnu pomoc mladým a iným ľuďom v Ríme. Rytieri odpovedali s ochotou, založili športové centrá pre mladých, ktoré sa rýchlo stali miestami na vyučovanie, katechézu a distribúciu jedla a iných základných potrieb, tak žiadaných v tom čase. Týmto spôsobom sa váš Rád ukázal verným ideálu zakladateľa, ctihodného Michaela McGivneyho, ktorý bol inšpirovaný princípmi kresťanskej dobročinnosti a bratstva k pomoci najnúdznejším.“

Rádu, ktorého hlavné ústredie sídli v New Haven v americkom štáte Connecticut, sa pápež František poďakoval za ich dobročinnosť nielen v Ríme, ale i na iných miestach sveta:

„Dnes Kolumbovi rytieri pokračujú vo svojom diele evanjeliovej dobročinnosti a bratstva v rôznych oblastiach. Obzvlášť myslím na vaše verné svedectvo o posvätnosti a dôstojnosti ľudského života, na miestnej i celonárodnej úrovni. Toto presvedčenie vás tiež vedie, aby ste podporovali tak materiálne ako aj duchovne kresťanské komunity Blízkeho východu, ktoré trpia v dôsledku násilia, vojny a chudoby. Ďakujem vám, pretože vidíte v bratovi a sestre, prenasledovaných a vysídlených z tej oblasti, vášho blížneho, pre ktorého ste znakom nekonečnej Božej lásky.“

Svätý Otec prítomným členom Rádu napokon vyslovil vďaku i za ich „bezpodmienečnú oddanosť Petrovmu nástupcovi“. Medzi formy, ktorými sa Kolumbovi rytieri podieľajú na pápežovej starostlivosti o všetky cirkvi a na jeho univerzálnom poslaní dobročinnosti, patrí aj založenie fondu Vicarius Christi.

-mh-

10 februára 2020, 14:22